Αποτελέσματα

Η αναζήτηση βρήκε 358 σελίδες

  1. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων  υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, (εφεξής η «πλατφόρμα»),  μέσω της ιστοσελίδας της www.chaniabank.gr προκειμένου οι συνεταίροι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να μπορούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Γενική Συνέλευση της 27/09/2020 και τυχόν επαναληπτικών της, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των αναγκαίων μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19, […]

  2. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά (εφεξής η «Τράπεζα»), υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, (εφεξής η «πλατφόρμα») μέσω της ιστοσελίδας της www.chaniabank.gr,  προκειμένου οι συνέταιροι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να μπορούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στη Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω […]

  3. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2020 αναβάλλεται. Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 10:30

  4. ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων καλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1, 13 παρ. 6, 16 παρ. 1 και 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4701/2020, τα μέλη […]

  5. Κατόπιν της σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020) για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στο πλαίσιο της συμβολής της στην πλήρη εφαρμογή των νέων μέτρων και με γνώμονα […]

  6. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αναβαθμίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η νέα πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Ιουλίου 2020. Κατά τη διαδικασία της μετάβασης θα υπάρξει διακοπή της υπηρεσίας από 08:00 έως 10:00 και στη συνέχεια θα μπορείτε να συνδεθείτε στο νέο eBanking με τους υφιστάμενους κωδικούς σας. Κατά την αρχική σας είσοδο στη […]

  7. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη συμμόρφωση μας με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην τήρηση του τραπεζικού απορρήτου και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προσωπικά δεδομένα Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά, […]

  8. TO ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (VALUE DATE). Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (FIXING) ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.