Τι είναι ο Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Πρόκειται για ένα λογαριασμό όψεως με επιτόκιο κλιμακούμενου ταμιευτηρίου ο οποίος συμβάλει στην καλύτερη και παράλληλα αποδοτικότερη διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζόμενων μιας ιδιωτικής επιχείρησης.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Η μισθοδοσία υλοποιείται από την Τράπεζα σε ημερομηνία που έχει προκαθορίσει η ίδια η επιχείρηση, σύμφωνα μάλιστα με το αρχείο των δικαιούχων & μισθοδοτούμενων σε αυτήν

 • Δύο ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία μισθοδοσίας θα επιβεβαιώνεται το αρχείο δικαιούχων στην Τράπεζα, από την οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης

 • Την προβλεπόμενη ημερομηνία η Τράπεζα θα πιστώνει τους λογαριασμούς των δικαιούχων με εντολή της επιχείρησης χωρίς καμία άλλη επιπλέον διαδικασία, χρεώνοντας τον λογαριασμό «τροφοδότη» μισθοδοσίας με την προβλεπόμενη αιτιολογία

 • Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της μισθοδοσίας του προσωπικού από την ίδια την εταιρεία και στη συχνότητα που επιθυμεί κάνοντας χρήση του ebanking

 • Βασική προϋπόθεση ο εργοδότης να έχει υπογράψει τη σύμβαση διεξαγωγής δοσοληψιών με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

 • Οι μισθοδοτούμενοι μπορούν να επιλέξουν να  απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που παρέχει ένας τρεχούμενος λογαριασμός μισθοδοσίας ή λογαριασμός μισθοδοσίας ταμιευτηρίου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 • Έναρξη Εργασιών

   

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.