Τι είναι η προθεσμιακή κατάθεση Εξαρχής Online

Πρόκειται για την online έκδοση του δημοφιλούς προϊόντος «Εξαρχής». Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12  μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ταχύτητα και ευκολία στη δημιουργία της κατάθεσης χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κατάστημα

  • Διάρκεια: από 3 έως 12 μήνες

  • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 5.000€

  • Μέγιστο ποσό κατάθεσης 200.000€

  • Προκαταβολή τόκων από την ημέρα έναρξης

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συχνές Ερωτήσεις

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτοκια εδώ.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε λογαριασμό απόδοσης των τόκων. Οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού απόδοσης των τόκων μπορούν να οριστούν συνδικαιούχοι της προθεσμιακής Εξαρχής Online. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει και την ευθύνη ενημέρωσης των συνδικαιούχων για τη συμμετοχή τους στην Εξαρχής Online προθεσμιακή κατάθεση

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης για το σύνολο της κατάθεσης με ποινή που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των τόκων που έχουν αποδοθεί προκαταβολικά, αφαιρούμενου του αναλογούντος φόρου, κατά την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Πρόωρη εξόφληση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον μεταβείτε σε κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας.