Τι είναι το δάνειο Επαγγελματικής Στέγης Επιχειρήσεων

Πρόκειται για δάνειο που χορηγείται για την αγορά, ανέγερση, επέκταση ή βελτίωση επαγγελματικού ακινήτου, με χρηματοδότηση έως και του 80% της αξίας και αποπληρωμή έως 15 έτη.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Χορήγηση με εμπράγματη εξασφάλιση (προσημείωση επί του επαγγελματικού ακινήτου που χρηματοδοτείται)

 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη

 • Στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης ή ανακαίνισης επαγγελματικού ακινήτου, η επιχείρηση υποβάλλει προϋπολογισμό του έργου και η εκταμίευση του δανείου γίνεται σταδιακά κατόπιν πιστοποιήσεων της προόδου των εργασιών

 • Αποπληρωμή είτε με τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με χρεολυτικές δόσεις με συχνότητα προσαρμοσμένη στις δυνατότητές σας, ενώ δίνεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις

Πλεονεκτήματα

 • Χρηματοδότηση μέχρι το 80% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου σε περίπτωση αγοράς

 • Χρηματοδότηση μέχρι το  80% του προϋπολογισμού σε περίπτωσης ανέγερσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.