Κάρτες

Η κάρτα VISA DEBIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ σε όλο τον κόσμο και για συναλλαγές μέσω internet και μέσω των τερματικών POS με φυσική παρουσία του κατόχου της κάρτας.

Πραγματοποιούνται συναλλαγές μέχρι 50€ χωρίς να απαιτείται η χρήση PΙΝ. Μπορείτε να διενεργήσετε συναλλαγές αξίας έως 150€ ή μέχρι 5 συνεχόμενες συναλλαγές χωρίς χρήση PIN, στην έκτη συναλλαγή θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN σας ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής.

Το πλήθος το συναλλαγών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια ημέρα εξαρτάται από το χρηματικό ανώτατο ημερήσιο όριο που έχει ορίσει η Τράπεζα.

Για τις χρεωστικές κάρτες το ημερήσιο όριο αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ ανέρχεται σε 1.000€ από το δίκτυο των ΑΤΜ των Συνεταιριστικών Τραπεζών και του εξωτερικού. Μέσω των ΑΤΜ του δικτύου ΔΙΑΣ το ημερήσιο όριο αναλήψεων μετρητών ανέρχεται σε 620€. Για συναλλαγές με χρήση των τερματικών POS το ημερήσιο όριο ανέρχεται σε 2.000€. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσίμου υπολοίπου στον συνδεδεμένο με τη χρεωστική κάρτα καταθετικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας πρέπει άμεσα να καλέσετε στο τηλέφωνο 210.62 44 937 το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Λογαριασμοί

Ο λογαριασμός μισθοδοσίας σας προσφέρει ένα πλήθος προνομίων και παροχών, όπως υψηλό επιτόκιο, δυνατότητα επιλογής μεταξύ τρεχούμενου λογαριασμού ή ταμιευτηρίου με χορήγηση βιβλιαρίου, δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτα Visa Debit. Ενημερωθείτε αναλυτικότερα εδώ.

Λογαριασμοί / Εξαρχής

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόκια εδώ

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης για το σύνολο της κατάθεσης με ποινή που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των τόκων που έχουν αποδοθεί προκαταβολικά, αφαιρούμενου του αναλογούντος φόρου, κατά την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

Λογαριασμοί / Aπλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόκια εδώ

Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή πλήρους, ανάληψης ο δικαιούχος επιβαρύνεται με μία ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη της κατάθεσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης.

Λογαριασμοί / Μηνιαίο Εισόδημα

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόκια εδώ

Το κεφάλαιο της προθεσμιακής κατάθεσης είναι διαθέσιμο σε κάθε μηνιαία επέτειο της προθεσμίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε πρόωρη ανάληψη σε άλλη χρονική στιγμή, επιβαρύνεστε με μια ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης

Καθημερινή Τραπεζική / Πάγιες Εντολές

Εντολή προς την Τράπεζα για την αυτόματη και εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών και τακτικών οφειλών σας.

Επιλέξτε τις οφειλές που θέλετε να εξοφλείτε αυτόματα. Για κάθε μια από αυτές πρέπει να ορίσετε:

 • τον οργανισμό
 • τον καταθετικό λογαριασμό τον οποίο θέλετε να χρεώνετε, και
 • το μέγιστο ποσό χρέωσης

Πάγιες εντολές έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μέσω της υπηρεσίας eBanking, του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζάς μας, αλλά και από τον ίδιο τον οργανισμό ή εταιρεία.

Εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας eBanking μπορείτε εύκολα και γρήγορα να καταχωρήσετε πάγιες εντολές για την εξόφληση των λογαριασμών σας.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία και μεταβείτε στο μενού ΠΛΗΡΩΜΕΣ → ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ για να ορίσετε νέες πάγιες εντολές, καθώς και να διαχειριστείτε υπάρχουσες.

Μπορείτε να ακυρώσετε μια πάγια εντολή από την υπηρεσία eBanking (μενού Πληρωμές → Πάγιες Εντολές, επιλέγετε την εντολή και «Ακύρωση Πάγιας Εντολής»)από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζάς μας καθώς και από τον ίδιο τον οργανισμό ή εταιρεία.

Καταθέσεις / Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόπκια εδώ

Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή πλήρους, ανάληψης ο δικαιούχος επιβαρύνεται με μία ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη της κατάθεσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης.

Καταθέσεις / Μηνιαίο Εισόδημα

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόπκια εδώ

Το κεφάλαιο της προθεσμιακής κατάθεσης είναι διαθέσιμο σε κάθε μηνιαία επέτειο της προθεσμίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε πρόωρη ανάληψη σε άλλη χρονική στιγμή, επιβαρύνεστε με μια ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης

Καταθέσεις / Εξαρχής

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόπκια εδώ

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης για το σύνολο της κατάθεσης με ποινή που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των τόκων που έχουν αποδοθεί προκαταβολικά, αφαιρούμενου του αναλογούντος φόρου, κατά την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

Business Growth Fund

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 10 έτη.

Παρέχεται δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες η οποία συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια του δανείου.

Το Ταμείο υποστηρίζει τη χορήγηση τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών δανείων τακτής λήξης.

Η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι η 30.06.2025 και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης και της 1ης εκταμίευσης.

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Η 1η εκταμίευση του δανείου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 30/06/2025. Οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Το Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν ξεπερνάει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Για το 40% του κεφαλαίου του Δανείου, το μέρος δηλαδή που προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό. Για το 60% του κεφαλαίου του Δανείου, το μέρος δηλαδή που παρέχεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα, θα εφαρμόζεται επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό), όπως αυτό θα δηλωθεί από το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα σύμφωνα με την τιμολογιακή του πολιτική και σε συμφωνία με την υποβληθείσα πρότασή για την συμμετοχή του στο Ταμείο.

Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι στο 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα δύο (2) πρώτα έτη του δανείου από τη πρώτη εκταμίευση, μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) και καταβάλλεται απολογιστικά ανά τρίμηνο υπό την προϋπόθεση της μη εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των 30 ημερών στο εν λόγω δάνειο κατά τη διάρκεια της 2ετίας.

Το τελικό επιτόκιο του δανείου προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα: Για τα 2 πρώτα έτη: (40% * 0%) + [60% *( επιτόκιο κεφαλαίων ΠΙ-3%)].
Για τα υπόλοιπα έτη: (40% * 0%) + (60% * επιτόκιο κεφαλαίων ΠΙ).
Το δάνειο θα παρέχεται με την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75, που ανέρχεται σήμερα σε 0,60%, και εφαρμόζεται στο σύνολο του δανείου.

Η επιχείρηση μπορεί εξοφλήσει μερικώς ή ολικώς το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλα επιβάρυνση.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση για το σύνολο των Yποπρογραμμάτων και να χρηματοδοτηθεί από πάνω από ένα Πιστωτικό Ίδρυμα, υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων, και τηρώντας αθροιστικά για το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων το ποσό των € 8 εκ. Συνεπώς, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης στο σύνολο των Yποπρογραμμάτων του Ταμείου και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που θα επιλέξει να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το μέγιστο όριο των € 8 εκ.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 2111058657 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 ή να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση greenloans@hdb.gr

Εγγραφή

Βασική προϋπόθεση είναι να είστε Ιδιώτης, Ελεύθερος επαγγελματίας ή να διαθέτετε Ατομική Επιχείρηση, να έχετε στην κατοχή σας ενεργή Κάρτα (Χρεωστική ή Πιστωτική) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, να εχετε δηλώσει στην Τράπεζα τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, καθώς και να διαθέτετε διεύθυνση e-mail.
1. Αρχικά, εισέρχεστε στην ιστοσελίδα https://ebanking.chaniabank.gr (ή εναλλακτικά, μέσα απο την κεντρική ιστοσελίδα της Τράπεζας www.chaniabank.gr, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο).
2. Επιλέγετε την καρτέλα “ΕΓΓΡΑΦΗ” και μετά επιλέγετε “ΕΠΟΜΕΝΟ”.
3. Συμπληρώνετε τα 16 ψηφία του αριθμού της κάρτας σας, καθώς και τα 2 απο τα 4 ψηφία απο το PIN σας, τα οποία θα σας ζητηθούν, και μετά επιλέγετε “ΕΠΟΜΕΝΟ”.
Ακολουθείτε τα βήματα που θα δείτε στην οθόνη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 • Θα πρέπει να είστε ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας ή να διαθέτετε ατομική επιχείρηση)
 • Να διαθέτετε ενεργή κάρτα από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (χρεωστική ή πιστωτική)
 • Να έχετε δηλώσει στην Τράπεζα τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 1. Συμπληρώνετε τα 16 ψηφία της κάρτας σας
 2. Συμπληρώνετε τα δύο (2) από τα τέσσερα (4) ψηφία του pin της κάρτας σας
 3. Αφού έχετε διαβάσει, αποδέχεστε:
 • Τους όρους χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και
 • Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
 1. Επιλέγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχετε ήδη δηλώσει στην Τράπεζα και επιθυμείτε να λαμβάνετε κωδικούς μίας χρήσης (OTP). (Οι κωδικοί μίας χρήσης (OTP) εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας και αντικαθιστούν τη συσκευή etoken. Ο κωδικός είναι μοναδικός, παράγεται μία φορά και χρησιμοποιείται για μία συγκεκριμένη συναλλαγή).
 2. Συμπληρώνετε τον εξαψήφιο προσωρινό κωδικό που έχει αποσταλεί στο κινητό σας.
 3. Καθοδηγείστε σε μία οθόνη όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τον κωδικό χρήστη της αρεσκείας σας, να δηλώσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) και τέλος να σχηματίσετε το μυστικό σας κωδικό ακολουθώντας τις αναγραφόμενες οδηγίες για δημιουργία ασφαλούς password.
 4. Η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και μπορείτε με την είσοδο σας να περιηγηθείτε στους λογαριασμούς/προϊόντα σας.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην υπηρεσία eBanking.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή από το κατάστημα, υπογράφοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αίτηση, σύμβαση κ.λπ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα σας παραδοθεί ένας προσωρινός κωδικός χρήστη και μυστικός κωδικός και στη συνέχεια θα πρέπει οπωσδήποτε να τους αλλάξετε κατά την πρώτη σας είσοδο στην υπηρεσία eBanking.

Μπορείτε, στο σημείο που σας ζητείται η αποδοχή των όρων, να πατήσετε επάνω στους σχετικούς συνδέσμους, και κατόπιν να τους αποθηκευσετε ως αρχεία .pdf

Αν είστε νομικό πρόσωπο αρκεί η επίσκεψη του νόμιμου εκπροσώπου στο κατάστημα εξυπηρέτησης σας για να πραγματοποιήσει την εγγραφή, να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα (αίτηση, σύμβαση κλπ.) και να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης (κωδικό χρήστη και προσωρινό μυστικό κωδικό).

Απαραίτητη προϋπόθεση, έχοντας προσκομίσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, να έχει προηγηθεί το άνοιγμα του νομικού προσώπου και της σχετικής εκπροσώπησής του στο τραπεζικό σύστημα.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλον για τη διαχείριση της συνδρομής σας στην υπηρεσία eBanking όπου ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας σας θα σας ζητηθούν επιπλέον έγγραφα για την παροχή της εξουσιοδότησης.

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε χρήστες που θα επιτρέπεται να καταχωρούν τις εντολές σας (πληρωμές, μεταφορές κ.λπ) και εσείς αφού τις ελέγξετε να τις εγκρίνετε για να εκτελεστούν.

Όταν χρειαστεί να ορίσετε ένα νέο μυστικό κωδικό (Password) και προκειμένου αυτό να είναι αποδεκτό, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω κανόνες:

 • Τουλάχιστον 1 ψηφίο
 • Τουλάχιστον 6 χαρακτήρα-ες
 • Τουλάχιστον 1 μοναδικο-ούς χαρακτήρα-ες
 • Τουλάχιστον 1 πεζό χαρακτήρα
 • Τουλάχιστον 1 κεφαλαίο χαρακτήρα
 • Τουλάχιστον 1 ειδικό χαρακτήρα
Είσοδος

Η είσοδος στην υπηρεσία eBanking πραγματοποιείται με τη χρήση σύγχρονων προγραμμάτων περιήγησης διαδικτύου (Browsers) όπως για παράδειγμα Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge κ.α..
Ο Microsoft Internet Explorer δεν υποστηρίζεται.

Για την ανάκτηση του κωδικού χρήστη, θα πατήσετε στο σημείο “ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ;”, στη σελίδα εισόδου.
Τα απαραίτητα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, είναι ο αριθμός της Χρεωστικής ή Πιστωτικής σας Κάρτας, καθώς και 2 από τα 4 ψηφία του ΡΙΝ σας.
Κατόπιν, θα λάβετε μήνυμα από την Τράπεζα, μέσα στο οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας.

Για την επανέκδοση του Μυστικού Κωδικού σας, θα πατήσετε στο σημείο “ΞΕΧΑΣΑΤΕ / ΚΛΕΙΔΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ;”, στη σελίδα εισόδου.
Τα απαραίτητα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, είναι ο αριθμός της Χρεωστικής ή Πιστωτικής σας Κάρτας καθώς και 2 από τα 4 ψηφία του ΡΙΝ σας.
Θα ακολουθήσει μήνυμα απο την Τράπεζα με κωδικό ΟΤΡ, τον οποίο θα καταχωρήσετε στο προβλεπόμενο πεδίο.
Κατόπιν θα καταχωρήσετε το νέο Μυστικό Κωδικό που επιθυμείτε, επαναλαμβάνοντας τον για επιβεβαίωση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας.

Η ημερομηνία λήξης του Μυστικού Κωδικού, εμφανίζεται στην αριστερή μπάρα του μενού, κάτω από την επιλογή “ΜΗΝΥΜΑΤΑ”.
Ο Μυστικός Κωδικός αλλάζει μέσα από την επιλογή “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”, επιλέγοντας το κουμπί “ΕΜΦΑΝΙΣΗ”, και μετά που θα καταχωρήσετε τον κωδικό ΟΤΡ που θα λάβετε στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει, θα επιλέξετε το κουμπί “ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ”, στο κάτω μέρος της σελίδας.
Επίσης, μετά την αλλαγή του Μυστικού Κωδικού σας, μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα, μέχρι την επόμενη υποχρεωτική αλλαγή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1, 3, 6 ή 12 μήνες.

Ως νόμιμος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου δεν χρειάζεται να έχετε πολλαπλούς κωδικούς πρόσβασης, άλλον για την εταιρεία και άλλον ως Φυσικό Πρόσωπο. Ενεργοποιείτε την υπηρεσία “single sign-on”, με την επίσκεψη σας σε κάποιο κατάστημα, και με έναν κωδικό παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε πολλαπλούς λογαριασμούς (εταιρικούς και ατομικούς)

Προϊόντα

Μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό Προθεσμιακής Κατάθεσης, επιλέγοντας μεταξύ τριών (3) online προϊόντων.
Μέσα από το μενού “ΠΡΟΪΟΝΤΑ”, επιλέγετε “+ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ”, και ακολουθείτε τα βήματα που θα δείτε στην οθόνη, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοίγματος της νέας Προθεσμιακής σας Κατάθεσης.

Στην παρούσα φάση, δεν υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα από την υπηρεσία eBanking.

Με τον ίδιο τρόπο που βλέπετε τους λογαριασμούς σας, μπορείτε να δείτε και τα δάνειά σας.

Στην παρούσα φάση, δεν υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα από την υπηρεσία eBanking. Απευθυνθείτε στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας.

Μέσα από το μενού “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” -> “ΚΑΡΤΕΣ”, επιλέγετε την καρτα σας. Στην ίδια οθόνη εμφανίζονται ολες οι πληροφορίες που θελετε να αντλήσετε.

Η σημερινή/χθεσινή/προχθεσινή συναλλαγή σας, εμφανίζεται στις δεσμεύσεις, και όταν θα γίνει η εκκαθάριση (συνήθως μετά από μερικές ημέρες), θα εμφανιστεί στο ιστορικό των κινήσεων σας, με αιτιολογία “ΑΓΟΡΑ ΑΠO POS”, ακολουθούμενη από τα τελευταία ψηφία της κάρτας, καθώς και απο την επωνυμία της εμπορικής επιχείρησης, στην οποία πραγματοποιήσατε την αγορά

Μπορείτε να παρακολουθείτε / διαχειρίζεστε όλους τους λογαριασμούς και τα λοιπά προϊόντα στα οποία είστε δικαιούχος. Από τις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” επιλέγετε ποιούς λογαριασμούς θελετε να ενεργοποιήσετε στην υπηρεσια eBanking, καθως και να επιλέξετε ποιοι από τους ενεργοποιημένους λογαριασμούς, θα εμφανίζονται στην “ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ”.

Μπορείτε. Μέσα από το μενού “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” -> “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ”, επιλέγετε τον τρεχούμενο ή όψεως λογαριασμό σας, κατοπιν επιλέγετε “ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ”, συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, πατάτε “ΕΠΟΜΕΝΟ”, και μετά “ΕΚΤΕΛΕΣΗ”.
Ωστόσο για την παραλαβή, θα πρεπει να μεταβείτε στο Κατάστημα που εχετε επιλέξει κατα τη συμπληρωση της αίτησης.
Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας, μέσα απο τη σελίδα του συγκεκριμένου λογαριασμού, επιλέγοντας “ΕΠΙΤΑΓΕΣ” -> “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ”, στο κάτω μέρος της σελίδας. Επίσης, απο το ίδιο σημείο, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία, εφόσον αλλάξατε γνώμη.

Προϊόντα / Μεταφορές

Για την ευκολότερη αναγνώριση των Προϊόντων ή των Επαφών σας, μπορείτε να ορίσετε προσωπικές περιγραφές, π.χ. “Λογαριασμός Παιδιού” ή “Προμηθευτής Τάδε” ή “Λογαριασμός Μισθοδοσίας”.

 • Για τον καθορισμό φιλικής ονομασίας προϊόντος, μέσα απο την επιλογή του μενού “ΠΡΟΪΟΝΤΑ”, επιλέγετε την κατηγορία (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ/ΚΑΡΤΕΣ/ΔΑΝΕΙΑ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ), κατόπιν επιλέγετε το προϊόν -> “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” και καταχωρείτε την επιθυμητή φιλική ονομασία. Εναλλακτικά, μέσα απο την επιλογή του μενού “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” -> “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” και καταχωρείτε την επιθυμητή φιλική ονομασία στο αντίστοιχο πεδίο.
 • Για τον καθορισμό φιλικής ονομασίας επαφής, μέσα από την επιλογή του μενού “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” -> “ΕΠΑΦΕΣ”, επιλέγετε το εικονίδιο “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” που βρίσκεται δεξιά απο την κάθε επαφή, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ”.

Επίσης μπορείτε να ομαδοποιήσετε επαφές (χρήσιμο π.χ. για μισθοδοσίες).

Μεταφορές

Μέσα από το μενού “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ”, επιλέγετε αρχικά το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα χρήματα, και μετά επιλέγετε “ΕΠΟΜΕΝΟ”.
Στη συνέχεια ακολουθείτε τα βήματα που θα δείτε στην οθόνη, μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Απαραίτητη προϋπόθεση, ο λογαριασμός που θα πιστωθεί, να είναι ενεργός στο eBanking.

Μέσα από το μενού “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ”, επιλέγετε αρχικά την καρτέλα “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ”, και μέσα απο εκεί, επιλέγετε το δικαιούχο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα χρήματα, εφόσον τον έχετε ήδη καταχωρήσει στις επαφές σας, αλλιώς καταχωρείτε τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου στο αντίστοιχο πεδίο, και μετά επιλέγετε “ΕΠΟΜΕΝΟ”.
Στη συνέχεια ακολουθείτε τα βήματα που θα δείτε στην οθόνη, μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι επαφές, είναι όλοι οι δικαιούχοι στους οποίους έχετε μεταφέρει χρήματα μέσω της υπηρεσίας eBanking (είτε μέσω της παλαιότερης υπηρεσίας web-banking), και τους οποίους έχετε επιλέξει ώστε να μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε μελλοντικά, χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβετε τη συμπλήρωση των στοιχείων τους, όπως ονοματεπώνυμο και ΙΒΑΝ.

Τα χρήματα θα έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα (εσωτερικού / εξωτερικού) εντός δύο εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της μεταφοράς.

Μεταφορές / Πληρωμές

Εφόσον έχει καταχωρηθεί ως επιτυχής η εκτέλεση της συναλλαγής, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της.

Μπορείτε να καταχωρήσετε ως Αγαπημένες, τις συναλλαγές που επαναλαμβάνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μη χρειαζεται να επαναλάβετε τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων της συναλλαγής.

Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που σας ενδιαφέρει, μέσα από το αντίστοιχο μενού “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” ή “ΠΛΗΡΩΜΕΣ”, βρίσκετε τη συναλλαγή στο “ΙΣΤΟΡΙΚΟ” και επιλέγοντας το κατω τοξακι που βρισκεται στη δεξια πλευρα της εγγραφής, θα ανοιξει προς τα κατω το παραθυρο με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, στο οποίο υπάρχει η επιλογή για αποθήκευση των πληροφοριών της συναλλαγής σε αρχείο μορφής .PDF, το οποίο μετα μπορειτε να εκτυπώσετε.

Οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της Τράπεζας, δεν έχουν καμία επιβάρυνση. Για τις συναλλαγές που επιβαρύνονται, η χρέωση εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωσή τους. Εναλλακτικά μπορείτε ανατρέξετε στο Τιμολόγιο Προμηθειών, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Εφόσον είστε Νομικό Πρόσωπο, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε βοηθητικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να προετοιμάζουν / καταχωρούν συναλλαγές, τις οποίες θα πρεπει εσεις στη συνέχεια να τις εγκρίνετε, προκειμένου να εκτελεστούν. Η δημιουργία βοηθητικών χρηστών γίνεται μέσα απο την επιλογή του μενού “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” -> “ΧΡΗΣΤΕΣ”, επιλέγοντας “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ”.

Μπορείτε να επανεκτελέσετε οποιαδήποτε συναλλαγή έχετε πραγματοποιήσει στο παρελθόν, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε τα στοιχεία της από την αρχή, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε εντολές αυτόματης εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων πληρωμών ή και μεταφορών μεταξύ των λογαριασμών σας και προς άλλους πελάτες της Τράπεζας.

Μέσα από τις επιλογές του μενού “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” ή “ΠΛΗΡΩΜΕΣ”, μπορείτε να καταχωρήσετε τις συναλλαγές σας, με ημερομηνία εκτέλεσης, οποιαδήποτε ημερομηνία επιλέξετε στο μέλλον. Η μεταφορά / πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία της επιλογής σας. Μέχρι τότε, η κατάσταση της συναλλαγής θα εμφανίζεται ως “ΕΚΚΡΕΜΗΣ”.

Μέσα από την επιλογή του μενού “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” -> “ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ”, μπορείτε, με τη φόρτωση αρχείου μορφής excel (με συγκεκριμένες προδιαγραφές) ή ακολουθώντας τα βήματα και καταχωρώντας τα στοιχεία της συναλλαγής, να επιλέξετε τους δικαιούχους από τις επαφές σας, και να την εκτελέσετε μαζικά.
Με μια συναλλαγή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων της εταιρείας / επιχείρησής σας.

Μεταφορές / Πληρωμές / Εγκρίσεις

Ναι μπορείτε. Όποιος εκπρόσωπος καταχωρεί κάποια συναλλαγή, ο άλλος θα την εγκρίνει. Μέσα από την επιλογή του μενού “ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ”, εμφανίζονται όλες οι προς έγκριση συναλλαγές, καθώς και ιστορικό όλων των εγκεκριμένων συναλλαγών.

Πληρωμές

Μπορείτε να εκτελέσετε πληρωμες, ειτε καταχωρώντας απευθείας τον κωδικο ηλεκτρονικής πληρωμης (RF CODE), είτε αναζητώντας τον οργανισμό/φορέα/εταιρεία, είτε επιλέγοντας από τη λίστα, βάσει κατηγορίας, όπως Κάρτες-Δάνεια, Δημόσιο, Ενέργεια, Τηλεφωνία-Internet, Ύδρευση-Δήμοι, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφάλειες, Επιμελητήρια, Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες, Εταιρείες Φύλαξης, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Τυχερά Παιχνίδια, Ελαστικά, κ.α..

Πολλαπλές Πληρωμές

Μπορείτε να πληρώστε ταυτόχρονα μέχρι και πέντε (5) οφειλές σας σε κάθε Οργανισμό, χωρίς να αλλάξετε οθόνη. Συνδεθείτε στην υπηρεσία eBanking, επιλέξτε τον Οργανισμό που επιθυμείτε από το μενού ΠΛΗΡΩΜΕΣ και δοκιμάστε να εξοφλήσετε τις οφειλές σας από την επιλογή:

 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αποτυχημένες Συναλλαγες;

Εάν κάποια  συναλλαγή σας δεν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο (πχ λόγω έλλειψης επαρκούς διαθεσίμου υπολοίπου), κατά την είσοδό σας στην υπηρεσία στο μενού «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση με πλήρη ενημέρωση για την κίνηση και την αιτιολογία απόρριψης, καθώς και με δυνατότητα επανεκτέλεσης, εφόσον το επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις

Τα προσωπικά στοιχεία που έχετε τη δυνατοτητα να αλλάξετε, ειναι ο Κωδικός Χρήστη, το e-mail καθώς και να επιλέξετε ένα διαφορετικό αριθμό κινητού, μεταξυ των αριθμών που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα.
Τα παραπάνω στοιχεία αλλάζουν μέσα από την επιλογή “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”, επιλέγοντας το κουμπί “ΕΜΦΑΝΙΣΗ”, και μετά που θα καταχωρήσετε τον κωδικό ΟΤΡ που θα λάβετε στον αριθμό κινητού τηλεφώνου πο έχετε δηλώσει, θα επιλέξετε το κουμπάκι που βρισκεται δεξια απο το πεδίο που θελετε να αλλάξετε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα, μεχρι την επόμενη υποχρεωτική αλλαγή του Μυστικού Κωδικού σας, επιλεγοντας ανάμεσα σε 1, 3, 6 ή 12 μήνες

Μέσα από το μενού “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”, επιλέγετε “ΟΡΙΑ” και κατόπιν καταχωρείτε τα ημερήσια όρια για μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων, καθως και των πληρωμών.
Το μέγιστο όριο μεταφορών σε λογαριασμούς τρίτων που έχει θέσει η Τράπεζα, είναι 100.000€ ανα συναλλαγή και 1.000.000€ συνολικά ανα ημέρα.
Το μέγιστο όριο πληρωμών που έχει θέσει η Τράπεζα, είναι 100.000€ ανα συναλλαγή και 300.000€ συνολικά ανα ημέρα.

Μέσα από το μενού “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” -> “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” επιλέγετε την κατηγορία του προϊόντος που σας ενδιαφερει (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ/ΚΑΡΤΕΣ/ΔΑΝΕΙΑ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ), και κατόπιν ενεργοποιείτε το προϊόν μεσω των αντίστοιχων διακοπτών επιλογής.

Μπορείτε. Μέσα από το μενού “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” -> “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” -> “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ” και κατόπιν με το εικονίδιο ” Ξ ” που βρισκεται στη δεξια πλευρα του κάθε λογαριασμού, μπορειτε να τον σύρρετε στη θέση που επιθυμείτε. Το ίδιο ισχυει και για τα υπόλοιπα προϊόντα (ΚΑΡΤΕΣ/ΔΑΝΕΙΑ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ).

Μπορείτε. Μέσα από το μενού “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” -> “ΠΡΟΦΙΛ”, επιλέγετε το κουμπί “ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ” στο κάτω μέρος της σελίδας.

Γενικά

Οι Κωδικοί μιας Χρήσης (One-Time-Password ή OTP) ενισχύουν την ασφάλειά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, για να έχετε πλήρη πρόσβαση και δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών (διαχειριστικών και εγχρήματων), θα χρειάζεται να εισάγετε και Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) για επιπλέον ασφάλεια. Οι Κωδικοί μιας Χρήσης (OTP) θα σας ζητούνται μετά την είσοδό σας στο eBanking μόνο για την εκτέλεση ορισμένων συναλλαγών.

Οι Κωδικοί μιας Χρήσης παράγονται ή αποστέλλονται μέσω γραπτού μηνύματος, χωρίς κάποια χρέωση, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα.

Σε περίπτωση που εχει καθυστερήσει, πανω από 30 δευτερόλεπτα, η λήψη του κωδικού OTP, μπορείτε να επιλέξετε “ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ”.

Η ημερομηνία λήξης των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας σας, καθως και η λήξη της εκπροσώπησής σας, εμφανίζονται στην αριστερή μπάρα του μενού, κάτω από την επιλογή “ΜΗΝΥΜΑΤΑ”. Φροντίστε για την επικαιροποίηση τους, απευθυνόμενοι εγκαίρως στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας, με έναν λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας που να επιβεβαιώνεται ο νέος σας αριθμός.

Από τη στιγμή που θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε κωδικό OTP, εντός ελάχιστων δευτερολέπτων, θα τον λάβετε στο κινητό σας. Ο κωδικός θα πρέπει να καταχωρηθεί εντος 2 λεπτών από τη στιγμή που σας έχει ζητηθεί, αλλιώς παύει να ισχύει. Ο διαθέσιμος χρόνος που εχετε για την καταχώρησή του, εμφανίζεται στη σελίδα, κάτω απο το πεδίο καταχώρησης. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, όπως δεν τον λάβατε ή δεν προλάβατε να τον συμπληρώσετε, πατήστε “ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ”.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία 24 ωρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο υπάρχουν διάφοροι χρονικοί περιορισμοί, όσον αφορά την εκτέλεση κάποιων συναλλαγών, για τις οποίες, κατά περίπτωση, υπάρχει σχετική ενημέρωση σε κάθε σελίδα (μεταφορές / πληρωμές), στο κάτω μέρος της.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το κατάστημα εξυπηρέτησής σας ή μέσω email στο support@chaniabank.gr