Απλές προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για καταθετικό λογαριασμό με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.
Μαθετε περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Στη λήξη της κατάθεσης

Μηνιαίο Εισόδημα

Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρεις έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού (π.χ. ταμιευτηρίου).
Μαθετε περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Μηνιαία

Εξαρχής

Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.
Μάθετε περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Από την πρώτη μέρα

Premium 12

Νέα γενιά προθεσμιακών καταθέσεων με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
150.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Τριμηνιαία

Premium 24

Νέα γενιά προθεσμιακών καταθέσεων με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
24 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Αυξανόμενο κάθε εξάμηνο
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
150.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Εξαμηνιαία

Online Προθεσμιακή

Πρόκειται για την online έκδοση του προϊόντος «Απλή προθεσμιακή κατάθεση». Ένας καταθετικός λογαριασμός με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης, σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσης, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Στη λήξη της κατάθεσης

Μηνιαίο Εισόδημα Οnline

Πρόκειται για την online έκδοση του προϊόντος «Μηνιαίο Εισόδημα». Μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού (π.χ. ταμιευτηρίου).
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Μηνιαία

Εξαρχής Οnline

Πρόκειται για την online έκδοση του δημοφιλούς προϊόντος «Εξαρχής». Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5.000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Από την πρώτη μέρα