Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη συμμόρφωση μας με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην τήρηση του τραπεζικού απορρήτου και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που έρχονται σε γνώση της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών, την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και για την εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών. Τα δεδομένα σας δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία στα πλαίσια της συναλλακτικής σας σχέσης με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, της υποστήριξης και εξυπηρέτησής σας, καθώς επίσης και για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μπορείτε να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας προκειμένου να ενημερωθείτε αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων σας ή συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων σας, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση τους, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας από εδώ ή σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα email dpo@chaniabank.gr ή στη Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132,Χανιά, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν ιστότοποι τρίτων, στους οποίους συνδέεστε μέσω (υπερ)συνδέσμων, banners κλπ από την ιστοσελίδα της.

Cookies


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δύναται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα περιήγησης στο διαδίκτυο (πχ cookies) μετά από σχετική ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και παροχή σχετικής συγκατάθεσης του τελευταίου εκτός των περιπτώσεων που η συλλογή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την λειτουργία των συστημάτων μας (π.χ. βασικά cookies – τεχνικά απαραίτητα), σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική μας.

Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στην ασφάλεια των πληροφοριών και των επικοινωνιών και φροντίζει συνεχώς να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες της.
Στο πλαίσιο αυτό, για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ασφάλειας, χρειάζεται και η δική σας συμβολή. Ενημερωθείτε και διαβάστε με προσοχή τις Χρήσιμες Συμβουλές για Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και τις συστάσεις που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας.
Διαβάστε εδώ τις μεθόδους που εφαρμόζει η Τράπεζα για την διασφάλιση των συναλλαγών, την προστασία των δεδομένων και τη θωράκιση των επικοινωνιών από κακόβουλες ενέργειες, σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.