Τι είναι ο Λογαριασμός Μισθοδοσίας / Σύνταξης

Πρόκειται για έναν καταθετικό λογαριασμό σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει τις καθημερινές σας τραπεζικές ανάγκες, εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, ο οποίος σας προσφέρει υψηλά επιτόκια, καθώς και αρκετές δυνατότητες και παροχές.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Άνοιγμα λογαριασμού με οποιοδήποτε ποσό.

 • Επιτόκιο 0,25% για ποσό έως 5.000 Ευρώ. Ποσά άνω των 5.000 τοκίζονται με το αντίστοιχο επιτόκιο των λογαριασμών ταμιευτηρίου.

 • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του Ευρώ.

 • Κατά το άνοιγμα του λογαριασμού ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ο λογαριασμός του να έχει τη μορφή τρεχούμενου λογαριασμού ή ταμιευτηρίου με βιβλιάριο.

Παροχές & δυνατότητες

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών*

 • Δυνατότητα υπερανάληψης, για την κάλυψη τυχόν έκτακτων αναγκών, με ειδικό προνομιακό επιτόκιο

 • Σύνδεση με χρεωστική κάρτα Visa Debit

 • Άμεση Διαθεσιμότητα, αυθημερόν της πίστωσης του λογαριασμού

 • Αυτόματη καταβολή των τόκων στο τέλος κάθε εξαμήνου (από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

 • Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.) αλλά και άλλων εταιριών (κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών κλπ.) με εντολή πληρωμής ή πάγια εντολή

 • Δυνατότητα εκτέλεσης πάγιων εντολών για πληρωμές δανειακών προϊόντων (πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων)

 • Μηδενικά Έξοδα Διαχείρισης ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών, το ποσό της συναλλαγής ή το υπόλοιπο του λογαριασμού

 • Συναλλαγές μέσω eBanking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια

 • Χορήγηση βιβλιαρίου Καταθέσεων

 • Σύνδεση με χρεωστική κάρτα Visa Debit

 • Άμεση Διαθεσιμότητα, αυθημερόν της πίστωσης του λογαριασμού

 • Αυτόματη καταβολή των τόκων στο τέλος κάθε εξαμήνου (από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

 • Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.) αλλά και άλλων εταιριών (κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών κλπ.) με εντολή πληρωμής ή πάγια εντολή

 • Δυνατότητα εκτέλεσης πάγιων εντολών για πληρωμές δανειακών προϊόντων (πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων)

 • Μηδενικά Έξοδα Διαχείρισης ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών, το ποσό της συναλλαγής ή το υπόλοιπο του λογαριασμού

 • Συναλλαγές μέσω web-banking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Βεβαίωση εργοδότη, εάν είστε μισθωτός

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

   

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.