Ασφαλίστε σήμερα τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο της περιουσίας σας και εξασφαλίζετε ότι θα αποκαταστήσετε πιθανές ζημίες εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, χάρη στα προγράμματα με μηδενικές απαλλαγές στις περισσότερες καλύψεις.

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Πυρκαγιά,
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Χιόνι, χαλάζι,
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Κακόβουλες ενέργειες,
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη
 • Ζημίες κλέπτη

 

Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης κάλυψης σεισμού κτιρίου ή/και περιεχομένου, εφόσον πληροί το ακίνητο τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση της περιουσίας σας και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστικά προϊόντα