Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που θα δημιουργηθούν από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.

 

Ενδεικτικά προγράμματα Αστικής Ευθύνης Ιδιωτών είναι:

  • Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
  • Αστική Ευθύνη Ιδιωτική / Οικογενειάρχη
  • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών από ιδιώτες

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστικά προϊόντα