Το SynWallet είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα που δημιούργησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Μέσω μιας απλής διαδικασίας σας χαρίζει σιγουριά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και σας εξασφαλίζει την άμεση αποζημίωση των προσωπικών σας αντικειμένων όπως:

 • Τσάντα
 • Πορτοφόλι
 • Κινητό
 • Κλειδιά
 • Προσωπικά έγγραφα

Παράλληλα προστατεύει τις αγορές σας (αγαθά που αγοράστηκαν με τη χρήση κάρτας) από κλοπή ή ζημιά (στην Ελληνική Επικράτεια).

Ασφάλιστρα ανα έτος
 • 25€ με ετήσια καταβολή
Χαρακτηριστικά προγράμματος:
 • Κάλυψη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας προσωπικών αντικειμένων ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
 • Προστασία αγορών (αγαθών που αγοράστηκαν με τη χρήση της κάρτας) από κλοπή ή ζημιά εντός διαστήματος 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς
 • Ασφάλεια απέναντι στον καθημερινό κίνδυνο κλοπής ή απώλειας
 • Καινοτόμες καλύψεις
 • Καθολική ασφάλιση των καρτών σας που έχουν εκδοθεί μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με μία χρέωση
 • Απλή και άμεση διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης
 • Παγκόσμια κάλυψη
Καλύψεις*
Προστασία ανάληψης χρημάτων σε περίπτωση κλοπής τους, εντός 12 ωρών από την ανάληψή τους από το ATM με την χρήση σωματικής βίας ή απειλής €300 ανά περιστατικό/ ετήσιο όριο
Κάλυψη ανεπιθύμητων χρεώσεων ή αναλήψεων που θα γίνουν μετά από απώλεια ή κλοπή της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας €500 ανά περιστατικό/ €1.000 ετήσιο όριο
Κόστος αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους, ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια της κάρτας.

€100 ανά περιστατικό/ετήσιο όριο

Κόστος αντικατάστασης κλειδιών (σπιτιού, γραφείου ή αυτοκινήτου) σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους, ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια της κάρτας. €100 ανά περιστατικό/ ετήσιο όριο
Κόστος αντικατάστασης πορτοφολιού σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του, ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια της κάρτας. €100 ανά περιστατικό/ ετήσιο όριο
Κόστος αντικατάστασης τσάντας (ή χαρτοφύλακα) ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια της κάρτας €200 ανά απαίτηση/ετήσιο όριο
Κάλυψη κόστους της συσκευής κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας σε περίπτωση κλοπής του ταυτόχρονα με την κλοπή της κάρτας, με απομείωση αξίας 25% ανά εξάμηνο   €200 ανά περιστατικό/ ετήσιο όριο
Κάλυψη για μεταγενέστερες της κλοπής επικοινωνίες: το κόστος τηλεφωνικών επικοινωνιών που έγιναν εντός 12 ωρών από τη χρονική στιγμή της κλοπής του κινητού τηλεφώνου και σε κάθε περίπτωση πριν την απενεργοποίηση της κάρτας SIM €200 ανά περιστατικό/ ετήσιο όριο
Προστασία Αγορών: (αγαθών που αγοράστηκαν με τη χρήση της κάρτας) από κλοπή ή ζημιά εντός διαστήματος 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς – Απαλλαγή €40 €500 ανά περιστατικό/ €1.000 ετήσιο όριο

* Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, ασφαλισμένων ποσών, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας.

Προϋποθέσεις
 • Κάτοχοι προσωπικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων
 • Ηλικία εισόδου ασφαλισμένου από 18 έως 70 ετών
 • Μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
 • Ηλικία εξόδου ασφαλισμένου από το πρόγραμμα η συμπλήρωση του 76ου έτους
Σας ενδιαφέρει;

Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με την ασφάλιση των προσωπικών σας αντικειμένων με το πρόγραμμα SynWallet, συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστικά προϊόντα