Συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ενίσχυση για τη μεσαία, μικρή και πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση