21/12/2022

Αμετάβλητα τα επιτόκια των δανείων – Αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων

Σταθερά τα επιτόκια των δανείων αποφάσισε να κρατήσει η Τράπεζα Χανίων, παρά την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ώρα αποφασίστηκε νέα αύξηση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων ετήσιας διάρκειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διατηρεί αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της (Β.Ε.Χ) παρά την αναπροσαρμογήτου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 2,00% σε 2,5% από 21/12/2022.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων η Τράπεζα από 22/12/2022 προχωρά στην αύξηση των επιτοκίων των προϊόντων προθεσμιακών καταθέσεων ετήσιας διάρκειας. Ενδεικτικά, για τις απλές προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας ενός έτους το επιτόκιο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό φτάνοντας έως το 1,10% για ποσά άνω των 500.000 ευρώ. Για ποσά μεγαλύτερα του €1εκ. το επιτόκιο είναι διαπραγματεύσιμο.

Οι  ανωτέρω αποφάσεις της Τράπεζας να απορροφήσει το κόστος που προέκυψε από την αύξηση του επιτοκίου της ΕΚT και παράλληλα να αυξήσει τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων έτους, ευθυγραμμίζονται πλήρως με το ρόλο της ως ενεργό μέλος της κοινωνίας που διαχρονικά στέκεται στο πλευρό των δανειοληπτών και των καταθετών.

Επιπλέον, η Τράπεζα Χανίων διατηρεί πάντα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική χρεώσεων και προμηθειών (εξοφλήσεις λογαριασμών, συναλλαγές μέσω e-banking και mobile banking κ.α).

Με αίσθημα ευθύνης και κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούν, η Τράπεζα λαμβάνει καίριες στρατηγικές αποφάσεις και προσφέρει λύσεις που διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πελατών της.

Νεα

Δελτίο Τύπου
21/12/2022
Αμετάβλητα τα επιτόκια των δανείων – Αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2022
Βραβευμένο για 2η φορά το Mobile App της Τράπεζας Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ