Επισκεφτείτε ένα Κατάστημά μας ώστε να μας αναθέσετε την εξόφληση των επαναλαμβανόμενων οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας, μέσω της υπηρεσίας Άμεσων Χρεώσεων Dias Direct Debit, με σύνδεση του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρείτε.

Αυτοί είναι οι λογαριασμοί της επιχείρησής σας που μπορείτε να εξοφλείτε μέσω πάγιας εντολής:

  • Σταθερής Τηλεφωνίας, Κινητής Τηλεφωνίας και Internet (OTE, Forthnet κλπ.)
  • Ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, κλπ.)
  • Λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ κλπ.)
  • Ασφαλιστικές εταιρίες (Allianz ΑΕΓΑ, ING, κλπ.)
  • Λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο., Δ.Ε.Υ.Α., Ο.Τ.Α.
  • Λογαριασμοί χρηματοδότησης αυτοκινήτων
  • Λογαριασμοί υπέρ λοιπών εταιριών
  • Δωρεές υπέρ Οργανισμών (Action Aid, To Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί χωρίς σύνορα, κλπ.)

Η υπηρεσία αναβαθμίζεται συνεχώς και σχεδόν καθημερινά υποδέχεται εξοφλήσεις λογαριασμών/υποχρεώσεων νεο-ενταχθέντων Οργανισμών.