Τι είναι το Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης Επιχειρήσεων

Πρόκειται για ένα ευέλικτο προϊόν κεφαλαίου κίνησης, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να καταβάλλετε τόκους εξαμηνιαίως και να αποπληρώνετε το κεφάλαιο τμηματικά, σε προσυμφωνημένες χρονικές στιγμές που σας εξυπηρετούν.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Εφάπαξ λήψη του ποσού και αποπληρωμή:

  • με τοκοχρεολυτικές δόσεις, με διάρκεια και συχνότητα ανάλογη των δυνατοτήτων σας
  • με χρεολυτικές δόσεις
 • Καθορισμός ύψους δανείου ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, τις ανάγκες χρηματοδότησης και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις

 • Εξαμηνιαία καταβολή τόκων και αποπληρωμή κεφαλαίου τμηματικά σε προσυμφωνημένες χρονικές στιγμές

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις

 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς καμία επιβάρυνση

Πλεονεκτήματα

 • Εξυπηρετεί τον καλύτερο προγραμματισμό των πληρωμών της επιχείρησης

 • Ιδανικό για εποχικές επιχειρήσεις, των οποίων οι εισπράξεις είναι συγκεντρωμένες σε ορισμένους μήνες

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

   

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.