06/05/2022

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022

Την Πέμπτη 5 Μαϊου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, η οποία ενέκρινε και επικύρωσε με ποσοστό 98,39%, όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της σκοπούμενης συγχώνευσης της Τράπεζας Χανίων με την «Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.». Εξουσιοδότησε δε το Δ.Σ να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σκοπούμενης συγχώνευσης. Οι οριστικές αποφάσεις σε σχέση με τη διαδικασία της συγχώνευσης θα ληφθούν με νεότερες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση, είναι η πιο σημαντική απόφαση που έχει ληφθεί μέχρι σήμερα σε Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων.  Αποφασίστηκε σήμερα, οι δύο τράπεζες της Κρήτης να ενώσουν δυνάμεις για να δημιουργήσουμε ένα πιστωτικό ίδρυμα που  θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο  όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργούμε την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα  που θα στηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συνεισφέρει σημαντικά στην ευημερία και ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Νεα

Δελτίο Τύπου
21/12/2022
Αμετάβλητα τα επιτόκια των δανείων – Αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2022
Βραβευμένο για 2η φορά το Mobile App της Τράπεζας Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ