Τι είναι το σπουδαστικό δάνειο

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, στηρίζοντας τους νέους στην περίοδο των σπουδών τους, προσφέρει δάνεια για κάλυψη προσωπικών αναγκών των φοιτητών και σπουδαστών, για πληρωμή διδάκτρων, καθώς και για αγορά φοιτητικής στέγης.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Χορήγηση σε  φοιτητές / σπουδαστές ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ξένων πανεπιστημίων, καθώς και όλων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και το τέλος των σπουδών

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις

 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.

Προνόμια

 • Προνομιακό επιτόκιο στους καταθετικούς λογαριασμούς σπουδών

 • Έκπτωση στην ετήσια συνδρομή των πιστωτικών καρτών της Τράπεζάς μας για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας

 • Έκπτωση στην προμήθεια  εμβασμάτων στο εξωτερικό για τους φοιτητές των ξένων πανεπιστημίων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.