06/06/2018

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στο www.bankingnews.gr

Διαβάστε τη συνέντευξη

02/12/2015

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα"

Διαβάστε τη συνέντευξη

20/10/2012

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Ημερησία".

Διαβάστε τη συνέντευξη

16/10/12

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Ναυτεμπορική"

Διαβάστε τη συνέντευξη

Μάιος 2012

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην ειδική έκδοση "Κρήτη 2012" της εφημερίδας "Κρητικά Νέα"

Διαβάστε τη συνέντευξη

14/08/2011

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Τόλμη της Κυριακής"

Διαβάστε τη συνέντευξη

28/03/2011

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα"

Διαβάστε τη συνέντευξη

04/02/2011

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα"

Διαβάστε τη συνέντευξη

03/02/2011

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα"

Διαβάστε τη συνέντευξη

30/08/2009

Συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα"

Διαβάστε τη συνέντευξη