Η ανασυγκρότηση των μονάδων κοινωνικής οικονομίας, η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων «λαϊκής βάσης», η ευελιξία και η διαφάνεια στα συναλλακτικά ήθη και η επίτευξη της ανακύκλωσης εισοδήματος-παραγωγής σε τοπικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της αυτάρκειας σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας, αποτέλεσε το σκεπτικό για την ίδρυση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Με πρωτοβουλία μιας ομάδας ιδιωτών και επαγγελματιών ξεκίνησε  μια προσπάθεια που ήταν ριψοκίνδυνη, επειδή ήταν ένα εγχείρημα χωρίς παρελθόν (με την εξαίρεση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας), το θεσμικό πλαίσιο ανώριμο, η ανταπόκριση αβέβαιη, και η οικονομική κατάσταση του Νομού με πολλές διακυμάνσεις.

Το 1993, το όραμα για μια τράπεζα νέας αντίληψης με καινοτόμα χαρακτηριστικά, πήρε σάρκα και οστά με την ίδρυση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χανίων (βάσει της  υπ’ αριθμ. 296/93 Πράξης του Ειρηνοδικείου Χανίων), ενώ το 1995 (με την υπ’ αριθμ. 560/14/1995 απόφαση  της Τράπεζας της Ελλάδος) μετεξελίχθηκε σε Τράπεζα: την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Κύρια χαρακτηριστικά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων είναι η ενεργός συμμετοχή των συνεταίρων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η διαμόρφωση νέων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας και η ταχύτητα ανταπόκρισης στα αιτήματα του κοινού και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Ιστορική αναδρομή

Η ιστορία της Τράπεζας ξεκινά τον Νοέμβριο του 1995 με τα εγκαίνια του κεντρικού καταστήματος στα Χανιά. Μετά την αρχική εδραίωσή της στον Νομό Χανίων, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επεκτάθηκε σταδιακά σε όλη την Κρήτη, ώστε να βρίσκεται κοντά στις αγορές και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται, για να απλώσει στη συνέχεια τη δύναμή της και στην υπόλοιπη Ελλάδα!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ