Κάλυψη για εσάς που παρέχετε βραχυπρόθεσμη πίστωση

Δημιουργήστε ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρησή σας

 

  • Έχετε εμπορική εξαγωγική εταιρία;
  • Εμπορεύεστε προϊόντα ή υπηρεσίες με πίστωση;
  • Νιώθετε ανασφάλεια μπροστά στο ενδεχόμενο αφερεγγυότητας του πελάτη σας;

 

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ιδανική λύση για να σας βγάλει από αυτή την αβεβαιότητα! Ένα ασφαλιστικό προϊόν τόσο απαραίτητο, όσο και η ανάγκη είσπραξης από τους πελάτες μας.

Προσφέρει στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση εξασφάλιση για τη ζημιά που θα υποστεί από την αφερεγγυότητα του πελάτη-αγοραστή της. Ένα προϊόν σχεδιασμένο ώστε να καλύψει το μεγαλύτερο ίσως μέρος του ενεργητικού μιας επιχείρησης, τις απαιτήσεις της.

 

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, ή τις ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα το εξωτερικό, που παρέχουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση.