Μπαλί Ι Μεζονέτα 3
Κωδικός: 2002
Εμβαδόν 99,6 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μπαλί Ι Μεζονέτα 2
Κωδικός: 2001
Εμβαδόν 99,6 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γαλατάς Οικόπεδο με κτίριο
Κωδικός: 1031
Εμβαδόν 247,27 τ.μ. (οικ. 831,81τ.μ.)
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Αγροτεμάχιο 2
Κωδικός: 2021
Εμβαδόν 4.028,70τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σακτούρια Αγροτεμάχιο 1
Κωδικός: 2020
Εμβαδόν 4019,53 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μουζουράς Αγροτεμάχιο
Κωδικός: 1009
Εμβαδόν 10.057,65 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ατσαλένιο
Κωδικός: 2031
Εμβαδόν 1.115,92τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατσαμπάς
Κωδικός: 2030
Εμβαδόν 1.425,21τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γιόφυρο
Κωδικός: 2025
Εμβαδόν 1.644,29τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστέλλι, Οικόπεδο Ι
Κωδικός: 2034
Εμβαδόν 511,26τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστέλλι Οικόπεδο ΙΙΙ
Κωδικός: 2032
Εμβαδόν 511,30 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καστέλλι, Οικόπεδο ΙΙ
Κωδικός: 2033
Εμβαδόν 511,34 τ.μ.
Εμπορική αξία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ