Τι είναι η Αγροτική Ενίσχυση

Πρόκειται για έναν λογαριασμό αγροτικών & κτηνοτροφικών ενισχύσεων τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για όλες τις διατραπεζικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Απαραίτητα βήματα

 • Επίσκεψη σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Χανίων

 • Παραλαβή του εντύπου του λογαριασμού σας (με IBAN) ή φωτοαντίγραφου του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου σας

 • Επίσκεψη στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιοχής σας ή στον αντίστοιχο Συνεταιρισμό ΟΠΕΚΕΠΕ

Πλεονεκτήματα

Η χρήση του Λογαριασμού για Αγροτικές & Κτηνοτροφικές Ενισχύσεις σας προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση

 • Ταχύτητα στη πίστωση του λογαριασμού με ημερομηνία τοκοφορίας/valeur (την επόμενη ημέρα)

 • Τοκισμός από το πρώτο ευρώ χωρίς χρέωση, ανεξάρτητα από το πλήθος και ύψος συναλλαγών

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο που ακολουθεί τη μεταβολή του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 • Δυνατότητα προεξόφλησης της ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ποσοστό 80%, με κυμαινόμενο επιτόκιο, σύμφωνα με τη σύνθεση του επιτοκίου χορηγήσεων της Τράπεζας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 • Έναρξη δήλωσης επιτηδεύματος

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.