Ικανοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό, κύρος για την επιχείρηση

Αξιόπιστες προτάσεις στα ομαδικά ασφαλιστήρια

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, πάντα κοντά στον επιχειρηματία, προσφέρει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες προτάσεις, στα ομαδικά ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων των εργαζομένων μίας επιχείρησης.

Ένα Ομαδικό Ασφαλιστήριο θεωρείται επένδυση από τη μεριά του επιχειρηματία, διότι προσδίδει στην επιχείρησή σας πλεονεκτήματα όπως:

  • Υπαλλήλους ικανούς και με κίνητρο ώστε να παραμείνουν στο δυναμικό σας
  • Αναβάθμιση των σχέσεων εργαζομένου – εργοδότη
  • Κύρος στην αγορά εργασίας

Επίσης προσθέτει στην επιχείρηση ικανοποιημένους υπαλλήλους, εφόσον συμπληρώνονται τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και δημιουργεί αίσθημα σιγουριάς για το μέλλον στον ίδιο και την οικογένειά του.

Τέλος δεν παραβλέπουμε ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις για την ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπικού τους, εκπίπτουν από την φορολόγηση της επιχείρησης. Έτσι ο επιχειρηματίας βγαίνει πολλαπλά κερδισμένος.

Εκδηλώστε σήμερα ενδιαφέρον σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Χανίων  για να λάβετε προσφορά ασφάλισης για το προσωπικό σας και ανεβάστε την επιχείρησή σας σε άλλο επίπεδο!!!