ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Νέο ξεκίνημα για την επιχείρησή σας στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της ΕΑΤ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Premium Καταθέσεις Προθεσμίας

Νέα γενιά προθεσμιακών καταθέσεων με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Micro Agri-Fund

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

EaSI Μικροπιστώσεις

Πρόγραμμα παροχής μικροπιστώσεων χωρίς εξασφαλίσεις με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

ΔΑΝΕΙΑ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης

Ενισχύστε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας και καλύψτε λειτουργικές και έκτακτες ανάγκες.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Διαχειριστείτε αποδοτικότερα τη μισθοδοσία των εργαζομένων σας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΕΜΠΟΡΙΟ

Τερματικές συσκευές POS

Προσφέρετε στους πελάτες της επιχείρησής σας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Αποκτήστε τερματικό POS από την Τράπεζα Χανίων άμεσα και σε ανταγωνιστικές τιμές!