ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Micro Agri-Fund

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Premium Καταθέσεις Προθεσμίας

Νέα γενιά προθεσμιακών καταθέσεων με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

EaSI Μικροπιστώσεις

Πρόγραμμα παροχής μικροπιστώσεων χωρίς εξασφαλίσεις με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

ΔΑΝΕΙΑ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης

Ενισχύστε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας και καλύψτε λειτουργικές και έκτακτες ανάγκες.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Λογαριασμός Μισθοδοσίας

Διαχειριστείτε αποδοτικότερα τη μισθοδοσία των εργαζομένων σας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΕΜΠΟΡΙΟ

Τερματικές συσκευές POS

Προσφέρετε στους πελάτες της επιχείρησής σας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Αποκτήστε τερματικό POS από την Τράπεζα Χανίων άμεσα και σε ανταγωνιστικές τιμές!