Γνωρίστε το νέο eBanking!

Γνωρίστε τις δυνατότητες και λειτουργικότητες του eBanking!

Overview – Ρυθμίσεις – Προϊόντα

Πληρωμές

Πληρωμές λογαριασμων ΔΕΚΟ, ασφαλίστρων, φορολογικών υποχρεώσεων

Πάγιες Εντολές

Θέλετε να πληρώνετε εμπρόθεσμα και αυτόματα τις τακτικές οφειλές σας;

Δείτε πως θα ορίσετε πάγιες εντολές

Μεταφορές

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών σας ή σε λογαριασμό τρίτου

Μαζικές Μεταφορές

Κερδίστε χρόνο πραγματοποιώντας εύκολα μαζικές μεταφορές