Απαλλαγείτε από την έγνοια της εξόφλησης των λογαριασμών και τακτικών οφειλών σας! Συνδέστε τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείτε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και εξοφλήστε εύκολα, και εντελώς δωρεάν, τις υποχρεώσεις σας.

Πληρωμή τακτικών λογαριασμών & οφειλών

αυτόματα και εμπρόθεσμα, με πάγιες εντολές!

Τακτοποιήστε τις οφειλές σας ορίζοντας πάγιες εντολές και ξεγνοιάσετε από εκπρόθεσμους λογαριασμούς και πιθανές επιβαρύνσεις. Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας, συμπληρώστε μία αίτηση και συνδέστε τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ειδικά για τις περιπτώσεις πληρωμών των τακτικών οικονομικών σας υποχρεώσεων, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών του διατραπεζικού συστήματος άμεσων χρεώσεων DIAS DIRECT DEBIT.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την υπηρεσία ή επιλέξετε μελλοντικά να διαχειρίζεστε μόνοι σας την πληρωμή των υποχρεώσεών σας, ανακαλείτε την εντολή σας οποιαδήποτε στιγμή και ακυρώνετε μελλοντικές χρεώσεις του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Μέσω Πάγιας Εντολής Άμεσης Χρέωσης εξοφλείτε:

  • Λογαριασμούς Σταθερής Τηλεφωνίας, Κινητής Τηλεφωνίας και Internet (OTE, Forthnet, κλπ.)
  • Ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, κπλ.)
  • Λογαριασμούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ κλπ.)
  • Ασφαλιστικές εταιρίες (Allianz ΑΕΓΑ, ING, κλπ.)
  • Λογαριασμούς Δ.Ε.Κ.Ο., Δ.Ε.Υ.Α., Ο.Τ.Α.
  • Λογαριασμούς Χρηματοδότησης αυτοκινήτων
  • Λογαριασμούς πιστωτικών καρτών
  • Λογαριασμούς υπέρ λοιπών εταιριών
  • Δωρεές υπέρ Οργανισμών (ActionAid, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί χωρίς σύνορα, κλπ.)

Η υπηρεσία αναβαθμίζεται συνεχώς και προστίθενται δυνατότητες εξόφλησης νεο-ενταχθέντων Οργανισμών. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημά μας για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα.