Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε λόγω της εξάντλησης του αποθέματος.