Διευκολύνουμε την επιχείρησή σας να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δανείου της

Στο πλαίσιο στήριξης των συνεπών επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, ενεργοποιούμε μέτρα στήριξης για την προσωρινή διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε μετά το τέλος της παγκόσμιας πανδημίας να είναι σε θέση να συνεχίσουν ομαλά την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Συγκεκριμένα σε αποδεδειγμένα πληττόμενες επιχειρήσεις, που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους την 31/12/2019 ή την 31/3/2020:

  • δυνατότητα αναστολής της καταβολής χρεολυσίων έως 31/12/2020
  • αύξηση της διάρκειας του δανείου ή ανακατανομή στις υπολειπόμενες δόσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα εξετάσει το αίτημά σας και θα πραγματοποιήσει έλεγχο και ένταξή σας στα μέτρα στήριξης χωρίς έξοδα.

Παράλληλα με τα παραπάνω Μέτρα στήριξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων υπάρχει δυνατότητα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να υπαχθούν στη Δράση για την «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων  από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 MME» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Μπορείτε να αποστείλετε ή να προσκομίσετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας το Υπόδειγμα Αίτησης αναστολής δόσεων πληττόμενων από τον κορονοϊό COVID-19 ή άλλο σχετικό αίτημά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας.

Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας, θα ισχύουν οι περιορισμοί στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική και συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.