Υπηρεσία Ειδοποιήσεων Alerts

 • Η υπηρεσία ειδοποιήσεων (Alerts) παρέχει άμεση ενημέρωση για τις κινήσεις των λογαριασμών σας, και μέσω των κινήσεων αυτών για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτετε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και συνδέονται με λογαριασμό.

  Είναι διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας eBanking της Τράπεζας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και προσφέρει:

  • τέσσερις δυνατότητες ειδοποιήσεων, για  να επιλέξετε αυτή που εξυπηρετεί τις ανάγκες ενημέρωσής σας
  • άμεση ειδοποίηση για τις συναλλαγές  και τα υπόλοιπα των  λογαριασμών που διαχειρίζεστε μέσω του  eBanking σας
  • ασφάλεια στις συναλλαγές σας

Ειδοποιήσεις

 • Διατίθενται οι παρακάτω δυνατότητες ειδοποιήσεων:
Χαρακτηριστικά Πακέτα Ειδοποιήσεων
 
Alerts Free Alerts Monthly Unlimited Alerts Yearly Unlimited Mobile Alerts
Διαχείριση μέσω: Web (χρήση browser) Web (χρήση browser) Web (χρήση browser) ChaniaBank Mobile App
Διάρκεια Απεριόριστη Μηνιαία Ετήσια Απεριόριστη
Μέσο Ειδοποίησης email Μήνυμα ή/και email Μήνυμα ή/και email Push ειδοποίηση στην εγγεγραμμένη συσκευή
Πλήθος Ειδοποιήσεων Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστο
Πλήθος  Λογαριασμών Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστος Απεριόριστο
Κόστος υπηρεσίας Δωρεάν 2,4€/μήνα 24€/έτος Δωρεάν

Παρέχονται οι δυνατότητες:

 • Αυτόματης ανανέωσης του πακέτου το οποίο θα επιλεγεί (Για τα Πακέτα Ειδοποιήσεων Alerts Free, Alerts Monthly Unlimited, Alerts Yearly Unlimited)
 • Επιλογής γλώσσας (Ελληνικά ή Αγγλικά) του κειμένου των ειδοποιήσεων
 • Προσωρινής απενεργοποίησης λήψης μηνυμάτων τις “ώρες σίγασης” κατά τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
 • Αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή του e-mail στο οποίο λαμβάνονται οι ειδοποιήσεις (Για τα Πακέτα Ειδοποιήσεων Alerts Free, Alerts Monthly Unlimited, Alerts Yearly Unlimited)
 • Επιλογής του τύπου των συναλλαγών και του ποσού πάνω από το οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
 • Επιλογής του τύπου ενημερωτικών μηνυμάτων τα οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε (Για τις Ειδοποιήσεις Push)

Πως λαμβάνω τις ειδοποιήσεις;

Η ειδοποίηση (alert) πραγματοποιείται:

 • Για τα Πακέτα Ειδοποιήσεων Alerts Free, Alerts Monthly Unlimited, Alerts Yearly Unlimited
  • με  παραλαβή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής  Viber ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η λήψη μηνύματος μέσω Viber, τότε το μήνυμα λαμβάνεται μέσω sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί.
  • με  παραλαβή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας
 • Για τa Mobile Alerts
  • με παραλαβή σχετικής ειδοποίησης push σε εγγεγραμμένη φορητή σας συσκευή στην οποία έχετε εγκαταστήσει την ChaniaBank Mobile App.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

 • Για τα Πακέτα Ειδοποιήσεων Alerts Free, Alerts Monthly Unlimited, Alerts Yearly Unlimited:

  • Η υπηρεσία ενεργοποιείται από εσάς μέσω της υπηρεσίας  eBanking της Τράπεζας (χρήση browser)

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των συγκεκριμέων πακέτων ειδοποιήσεων είναι:

  • Η επιλογή ενός εκ των τριών συγκεκριμένων πακέτων ειδοποιήσεων
  • Η επιλογή των λογαριασμών για τους οποίους θα λαμβάνονται ειδοποιήσεις
  • Η επιλογή του τύπου των συναλλαγών για τις οποίες θα λαμβάνονται ειδοποιήσεις
  • Η δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα παραλαμβάνετε τις ειδοποιήσεις
  • Η δήλωση του αριθμού καταθετικού λογαριασμού σας για τη χρέωση του μηναίου ή ετήσιου κόστους της υπηρεσίας όπου ισχύει.
  • Η επιλογή αυτόματης ή όχι ανανέωσης του επιλεγμένου πακέτου ειδοποιήσεων.1 2
  • Η αποδοχή των όρων χρήσης που διέπουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

   

  1 Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί αυτόματη ανανέωση, μπορείτε να προχωρήσετε στην ανανέωση του πακέτου ειδοποιήσεων εντός των τελευταίων πέντε ημερών από την προγραμματισμένη λήξη του.

  2 Σε περίπτωση επιλογής αυτόματης ανανέωσης, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο λογαριασμός να διαθέτει επαρκές υπόλοιπο για τη χρέωση του κόστους της υπηρεσίας κατά την ημερομηνία ανανέωσης διαφορετικά το πακέτο ειδοποιήσεων θα ακυρωθεί.

   

  Για τα Mobile Alerts:

  • Η υπηρεσία ενεργοποιείται από εσάς μέσω της Chaniabank Mobile App.

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Push είναι:

  • Η εγκατάσταση της Chaniabank Mobile App σε φορητή συσκευή σας
  • Η εγγραφή της συγκεκριμένη συσκευής σας στην ChaniaBank Mobile App
  • Η αποδοχή των όρων χρήσης που διέπουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία