Γούρνες
Κωδικός: 2059

Αγροτεμάχιο άρτιο ,οικοδομήσιμο 6.716,81τ.μ. που βρίσκεται στην θέση Γουρνες Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου .
Επιτρεπόμενη Δομήσιμη Επιφάνεια για κατοικία 200,00τ.μ
Εμπεριέχει περίπου 150 ελαιόδεντρα.
Κύρια χρήση στην περιοχή γεωργική , οικιστική .

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ