Θυρίδες θησαυροφυλακίου για τις ανάγκες της επιχείρησής σας

Στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας στα Χανιά και στο Κατάστημα Ρεθύμνου

Εμπιστευτείτε την Συνεταιριστική Τράπεζα  Χανίων για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων που αφορούν την επιχείρησή σας, όπως:

  • αξίες
  • πολύτιμα έγγραφα
  • αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας και χρησιμότητας

και διασφαλίστε απόλυτη εχεμύθεια και πλήρη εξασφάλιση των δικών σας συμφερόντων μέσω της μεταξύ μας σχέσης.

Επισκεφτείτε μας και επιλέξτε, βάσει μεγέθους, τη θυρίδα που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Η υπηρεσία διατίθεται στην έδρα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στο Κέντρο Χανίων και στο Κατάστημα Ρεθύμνου.