Ασφάλεια αυτοκινήτου

Ασφαλίστε με κύρος και υπευθυνότητα το βασικό μέσο μεταφοράς σας, για κάθε σας μετακίνηση εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα από μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων που εσείς επιλέγετε, είστε σίγουροι για την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία του οχήματός σας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, και χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση, θα καταφτάσει στον τόπο του ατυχήματος ειδικός υπάλληλος ο οποίος θα διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που προκύπτουν από ένα τροχαίο ατύχημα.

  • Όλες οι συνεργαζόμενες εταιρίες με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανήκουν στο Σ.Α.Π. (Φιλικός Διακανονισμός).
  • Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση οχήματος και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση ατυχήματος, πατήστε εδώ.

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο
Από 5.5.2014 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4261/2014, ο οποίος τροποποιεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου.
Οι κυριότερες αλλαγές βάσει της εφαρμογής του νέου νόμου είναι οι εξής:

  • Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά μόνο μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.
  • Η ασφάλιση αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου.
  • Καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα.
  • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση και το προσωρινό ειδικό σήμα.

Ασφάλεια περιουσίας

Εξασφαλίζουμε την κατοικία σας, είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιασμένη, παρέχοντας κάλυψη από κάθε πιθανή και απίθανη αιτία που μπορεί να της προκαλέσει ζημιά, με πολύ χαμηλό κόστος.

Ασφάλεια σκάφους αναψυχής

Σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του υπουργού ναυτιλίας είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε μηχανοκίνητου και μη μηχανοκίνητου θαλάσσιου σκάφους. Η Τράπεζα Χανίων με γνώμονα τη σωστή κάλυψη του ιδιώτη ή επαγγελματία ιδιοκτήτη σκάφους αναψυχής, προσφέρει ποικίλα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Ασφάλεια Υγείας και Αποταμιευτικά Προγράμματα

Μέσα από σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, προστατεύουμε το σημαντικότερο αγαθό της ζωής μας, την υγεία μας. Συγκεκριμένα,

  • Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας
  • Καλύπτουμε έως και το 100% των εξόδων, με ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος, και με επιπλέον νοσοκομειακό επίδομα
  • Αντικαθιστούμε το χαμένο σας εισόδημα

 

Επίσης, Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, προσφέρει ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης Ζωής Δανειοληπτών, που σκοπό έχει την κάλυψη του δανειολήπτη για τους κινδύνους εκείνους που πιθανόν να τον εμποδίσουν να αποπληρώσει το δάνειό του. Έτσι εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του δανείου χωρίς να επιβαρύνονται οι κληρονόμοι.

 

Μέσα στη οικονομική αβεβαιότητα των εποχών, η αποταμίευση παίζει σημαντικό ρόλο για την διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου, και αυτός είναι ο σκοπός των πολύ καλά μελετημένων αποταμιευτικών προγραμμάτων τα οποία προωθούνται από το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζάς μας. Με τις εγγυημένες αποδόσεις που παρέχονται εξασφαλίζουμε για εσάς και την οικογένειά σας τη δυνατότητα ικανοποίησης των μελλοντικών σας αναγκών.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη

Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που θα δημιουργηθούν από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.

Επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα

Η διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση είναι πρωταρχικός σκοπός των πολύ καλά μελετημένων προγραμμάτων σύνταξης τα οποία προωθούνται από το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζάς μας. Με τις εγγυημένες αποδόσεις που παρέχονται, εξασφαλίζουμε για εσάς και την οικογένειά σας ένα πρόσθετο και σίγουρο εισόδημα, ώστε να είστε σίγουροι για τη δυνατότητα ικανοποίησης των μελλοντικών σας αναγκών.