Αποταμιευτικά / Συνταξιοδοτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, και προωθούνται μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Η αποταμίευση παίζει σημαντικό ρόλο για την διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου, και αυτός είναι ο σκοπός των πολύ καλά μελετημένων ασφαλιστικών αποταμιευτικών προγραμμάτων τα οποία προωθούνται από το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζάς μας. Με τις εγγυημένες αποδόσεις που παρέχονται εξασφαλίζουμε για εσάς και την οικογένειά σας τη δυνατότητα ικανοποίησης των μελλοντικών σας αναγκών.

Τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο στη λήξη του προγράμματος μέσω της συστηματικής αποταμίευσης ή και της εφάπαξ επένδυσης, σταδιακά και με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.  

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας μεταξύ:

 • περιοδικών καταβολών εγγυημένου επιτοκίου ή/και εγγυημένου κεφαλαίου.
 • εφάπαξ καταβολών με εγγυημένο κεφάλαιο

Περιοδικών καταβολών εγγυημένου επιτοκίου ή/και εγγυημένου κεφαλαίου.

Εξασφαλίστε ένα εγγυημένο κεφάλαιο για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών ή ένα πρόσθετο εισόδημα για τη συνταξιοδότησή σας, απολαμβάνοντας:

 • Εγγυημένη απόδοση
 • Εγγυημένο ποσό εξαγοράς κάθε έτος.
 • Σταθερά ασφάλιστρα για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
 • Εγγυημένη 20ετή καταβολή μηνιαίας σύνταξης.
 • Δυνατότητα καταβολής εφάπαξ του αναλογούν ποσού, αντί της μηνιαίας σύνταξης

Επιπλέον σας παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης της κάλυψης Α.Π.Α. (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων). Με αυτή τη κάλυψη ενεργοποιημένη απαλλάσσεστε πλήρως από οποιαδήποτε  υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας.  Εάν στο μεσοδιάστημα φτάσει η ηλικία συνταξιοδότησης και εκταμίευσης του ασφαλιστηρίου, τότε μπορείτε να εισπράξετε κανονικά τη σύνταξη και το εφάπαξ όπως όταν θα πληρώνατε κανονικά τις εισφορές του!

Εφάπαξ καταβολών με εγγυημένο κεφάλαιο

Ανακαλύψτε τα σύγχρονα ασφαλιστικά – αποταμιευτικά προγράμματα με εφάπαξ καταβολή που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, προσφέροντας ευελιξία στις αποταμιευτικές σας επιλογές χαρίζοντάς σας:

 • Εγγυημένη απόδοση μέχρι και για 15 έτη
 • Εγγύηση Εξαγοράς στο κεφάλαιο από το πρώτο έτος.
 • Εγγυημένο ποσό εξαγοράς κάθε έτος.
 • Δικαίωμα μερικής εξαγοράς με ανώτατο ποσό το 50% της αξίας εξαγοράς του ασφαλιστηρίου, με ταυτόχρονη μείωση του εγγυημένου ποσού στη λήξη και των αντίστοιχων ποσών εξαγοράς των επόμενων ετών.

Η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος των ασφαλίστρων καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με τα Αποταμιευτικά /Συνταξιοδοτικά προγράμματα και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστικά προϊόντα