ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τουρισμό, εμπόριο και υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), ο οποίος συστάθηκε ως Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία από τους παρακάτω μετόχους:

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, ο Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. συνεργάζεται αποκλειστικά με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες , οι οποίες θα προσφέρουν στους επενδυτές:

  1. Διάθεση του συνόλου του Δικτύου καταστημάτων τους για ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραλαβή προτάσεων στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.
  2. Παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που επιχορηγούνται από δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Σημεία ενημέρωσης επενδυτών και υποβολής προτάσεων είναι και τα 26 Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Καταστήματα της Τράπεζάς μας.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι