Τι είναι η Υπερανάληψη Ιδιωτών | Μισθοδοσίας

Πρόκειται για την επιλογή που σας προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, ώστε να έχετε πάντα στη διάθεσή σας μετρητά από τον τρεχούμενο λογαριασμό σας, χωρίς να πληρώνετε δόσεις.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Υπερανάληψη ιδιωτών: Για εσάς που επιθυμείτε να πραγματοποιείτε αναλήψεις μετρητών εύκολα και να κάνετε καταβολές όποτε εσείς έχετε τη δυνατότητα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας προσφέρει τον Ανοικτό Τρεχούμενο Λογαριασμό με Υπερανάληψη, με υποχρέωση από την πλευρά σας μόνο για καταβολή τόκων εξαμηνιαίως.

  • Υπερανάληψη Μισθοδοσίας : Για εσάς που λαμβάνετε τη μισθοδοσία σας από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Τράπεζα σας προσφέρει τη δυνατότητα υπερανάληψης από τον Τρεχούμενο Λογαριασμό Μισθοδοσίας σας με προνομιακό επιτόκιο. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορηγήσεως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη διεύθυνσή σας

  • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

     

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.