Όραμά μας, μια τράπεζα της κοινωνικής οικονομίας, ανοικτή σε όλους, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους κάθε περιοχής δραστηριοποίησης και ζωτικής παρουσίας της.

Έγνοια μας, η καταβολή άοκνων προσπαθειών για τη λειτουργία μιας τράπεζας με σύγχρονες δομές, με ανθρώπινο πρόσωπο, υγιείς βάσεις, μεγάλη κερδοφορία και ασφαλή λειτουργία, με αφοσιωμένους εργαζόμενους και πελάτες.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ακολουθεί τις 7 Συνεταιριστικές Αρχές Διακήρυξης της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (International Cooperative Association):

 • Αρχή της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής
 • Αρχή της Δημοκρατικής Διοίκησης εκ μέρους των μελών
 • Αρχή της οικονομικής συμμετοχής των μελών
 • Αρχή της αυτονομίας και ανεξαρτησίας
 • Αρχή «Εκπαίδευση, πρακτική Εξάσκηση και Πληροφόρηση»
 • Αρχή «Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών»
 • Αρχή «Ενδιαφέρον για την Κοινότητα»

 

Σε μια εποχή που η ανταγωνιστικότητα των Τραπεζών εξαρτάται πρωτίστως από τη φιλικότητα των υπηρεσιών τους και την προσαρμοστικότητα στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων οικονομικής δραστηριότητας, οι αξίες της συνεταιριστικής ιδέας, οι εμπειρίες μας από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες και η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, συνιστούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται από την ανάπτυξη και τη δυναμική της Τράπεζάς μας.

Η γνώση και προσέγγιση της πελατείας με στόχο την εστίαση στον πελάτη για τον εντοπισμό και την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του αποτελεί συνεχή μέριμνά μας. Αποσκοπώντας στην παροχή εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργική αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων αμοιβαίου οφέλους. Ταυτόχρονα, η λιτή αλλά αποτελεσματική δομή της Τράπεζάς μας καθιστά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και ταχύτητας στη λήψη των αποφάσεων συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η συνεχής επέκταση του δικτύου και των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, η παροχή περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών, οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου, η διασφάλιση της Τράπεζας και των πελατών απέναντι στους κάθε μορφής κινδύνους, η παρακολούθηση της αγοράς, η προσήλωση στον εντοπισμό, την αξιοποίηση αλλά και τη δημιουργία ευκαιριών και καινοτόμων προτάσεων αποτελούν πρόκληση για όλους μας και δέσμευση για διαρκή βελτίωσή μας.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των ανθρώπων στη συνεχή της ανάπτυξη και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, η Τράπεζα Χανίων επενδύει στο έμψυχο δυναμικό της και φροντίζει:

 • Για την άρτια στελέχωση των εργασιακών θέσεων, μέσα από αδιάβλητα συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων των υποψηφίων
 • Για την παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας όλων των εργαζομένων
 • Για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εξειδικευμένα εργαλεία
 • Για την ποιοτική διαχείριση των ανθρώπων που πηγάζει μέσα από πολιτικές και διαδικασίες
 • Για την καλλιέργεια κλίματος συνεχούς επιβράβευσης των προσπαθειών και τη διαμόρφωσης ενιαίας εργασιακής κουλτούρας
 • Για τη συνεχή ενημέρωση αξιοποιώντας, πέρα από την καθημερινή επαφή, σύγχρονα εργαλεία και τρόπους αμφίδρομης επικοινωνίας
 • Για τη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος