Τι είναι η Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη;

 • Είναι πρόσθετος τρόπος ταυτοποίησής σας για την έγκριση συναλλαγών τις οποίες πραγματοποιείτε μέσω της υπηρεσίας eBanking (με χρήση browser ή μέσω της ChaniaBank Mobile App).

  Συγκερκιμένα είναι η διαδικασία ταυτοποίησής σας με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων:

  • Κωδικοί Εισόδου στην υπηρεσία eBanking (Κωδικός Χρήστη και Μυστικός Κωδικός),
  • Κωδικοί μιας χρήσης (OTP)
  • Βιομετρικά στοιχεία (Face ID, Touch ID)

  Οι μέθοδοι Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη τις οποίες χρησιμοποιούμε συμβάλλουν στην ισχυρότερη ταυτοποίησή σας και στην ασφάλεια των συναλλαγών.

Μέθοδοι Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

 • Για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, προκειμένου να εκτελεστούν συναλλαγές τις οποίες πραγματοποιείτε μέσω της υπηρεσίας eBanking, χρησιμοποιούμε 2 μεθόδους:

  • Αποστολή κωδικών μιας χρήσης (OTP) μέσω SMS ή Viber προκειμένου να εκτελέσετε συναλλαγές οι οποίες καταχωρούνται στην υπηρεσία eBanking μέσω browser αλλά και μέσω της ChaniaBank Mobile App.

  καθώς και

  • Push ειδοποιήσεις (Push Notifications) προκειμένου να εγκρίνετε μέσω της εγγεγραμμένης φορητής συσκευής σας την εκτέλεση συναλλαγών οι οποίες καταχωρούνται στην υπηρεσία eBanking μέσω browser.

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της μεθόδου Ισχυρής Ταυτοποίσηης Πελάτη μέσω του περιβάλλοντος της υπηρεσίας eBanking (με χρήση browser).

Κωδικός μίας χρήσης - One Time Password (OTP)

 • Είναι ένας εξαψήφιος αριθμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως, επιπλέον (της συνθηματικής λέξης), μέτρο ασφαλείας, διαρκεί μόνο για δύο (2) λεπτά και είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας eBanking, ή σε άλλες περιπτώσεις ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας.

 • Η αποστολή των κωδικών μίας χρήσης παρέχεται δωρεάν.

 • Η αποστολή των κωδικών μίας χρήσης (OTP) γίνεται μέσω της εφαρμογής Viber ή μέσω SMS (αναλόγως των επιλογών σας στις σχετικές ρυθμίσεις), στο τηλέφωνο το οποίο έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eBanking.

 • Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η αποστολή ΟΤΡ μέσω της εφαρμογής Viber για οποιονδήποτε λόγο, ο ΟΤΡ αποστέλλεται με SMS στον ως άνω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

 • Η αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber είναι ταχύτερη σε σχέση με τα μηνύματα SMS και ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που υπάρχει περιορισμένη κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο γεωγραφικό σημείο όπου βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή ή εάν ζείτε σε χώρα του εξωτερικού.

 • Κατά την ολοκλήρωση εγχρήματων συναλλαγών ή σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες για λόγους ασφαλείας απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και εφόσον έχετε επιλέξει την αποστολή OTP, θα λάβετε ένα μήνυμα το οποίο περιέχει πληροφορίες για τη συναλλαγή καθώς και τον εξαψήφιο κωδικό (OTP) τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε στο σχετικό παράθυρο της υπηρεσίας eBanking για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. Το παραπάνω μήνυμα συσχετίζεται απόλυτα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή η οποία διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συναλλαγή.

 • Το μήνυμα με τον OTP αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου το οποίο έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eBanking ή έχετε τροποποιήσει μέσα από αυτήν.

 • Είναι προεπιλεγμένο τα μηνύματα OTP να στέλνονται στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Viber. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η αποστολή OTP μέσω Viber, μετά από λίγα δευτερόλεπτα  θα λάβετε το ίδιο μήνυμα μέσω SMS στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου.

 • Στο παράθυρο συμπλήρωσης του κωδικού OTP στη συναλλαγή, μπορείτε να επιλέξετε την επαναποστολή του ίδιου κωδικού με διαφορετικό τρόπο (SMS/Viber), από αυτόν που στάλθηκε την πρώτη φορά.

 • Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιθυμείτε τη λήψη ΟΤΡ μέσω της εφαρμογής Viber,  μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αποστολής OTP με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω της υπηρεσίας eBanking επιλέγοντας στις Ρυθμίσεις  Ασφάλεια  Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα παραλαβής του OTP μέσω Viber ή να επιλέξετε αποστολή ειδοποίησης έγκρισης στις εγγεγραμμένες συσκευές.

Push Notifications

 • Είναι ειδοποίηση, η οποία λαμβάνεται στην φορητή συσκευή και η οποία χρησιμοποιείται ως επιπλέον μέτρο ασφαλείας, διαρκεί μόνο για δύο (2) λεπτά και μέσω αυτής ο χρήστης μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση συναλλαγών οι οποίες έχουν καταχωρηθεί μόνο μέσω της υπηρεσίας eBanking (με χρήση browser).

 • Προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι Push ειδοποιήσεις, ο χρήστης θα πρέπει:να έχει εγκαταστήσει την ChaniaBank Mobile app στη κινητή του συσκευή και να έχει εγγράψει τη φορητή του συσκευή (Η εγγραφή της συσκευής γίνεται με χρήση OTP)

 • Να έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη μέσω των σχετικών ρυθμίσεων στην υπηρεσία eBanking (χρήση browser): Ρυθμίσεις Ασφάλεια Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη

 • Κατά την ολοκλήρωση εγχρήματων συναλλαγών οι οποίες διενεργούνται στο περιβάλλον της υπηρεσίας eBanking (με χρήση browser), θα λάβετε μια ειδοποίηση Push, στις εγγεγραμμένες κινητές σας συσκευές, η οποία περιέχει πληροφορίες για τη συναλλαγή. Μέσω της συγκεκριμένης ειδοποίησης μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ασφάλεια στις συναλλαγές

 • Η διάρκεια κάθε OTP ο οποίος  λαμβάνεται με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber ή με SMS  είναι δύο (2) λεπτά. Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να ζητήσετε εκ νέου αποστολή OTP  για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

 • Κάθε OTP είναι συσχετισμένο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια άλλης συναλλαγής.

 • Ένα OTP μπορεί να συμπληρωθεί λανθασμένα έως πέντε φορές. Την πέμπτη φορά που θα συμπληρώσετε λανθασμένα το OTP θα σας ζητηθεί να στείλετε νέο OTP με όποιον από τους δύο τρόπους θέλετε (SMS, Viber).

 • Η διάρκεια κάθε Ειδοποίησης Push είναι δύο (2) λεπτά. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η ειδοποίηση παύει να ισχύει. Δίδεται η δυνατότητα για επαναποστολή της ειδοποίησης με μήνυμα το οποίο περιέχει OTP μέσω Viber ή SMS.

 • Κάθε Ειδοποίηση Push είναι συσχετισμένη για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείται.

 • Σε περίπτωση απώλειας της τηλεφωνικής σας συσκευής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη, μέσα από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας eBanking. Με αυτή τη δυνατότητα προστατεύεστε από πιθανή διενέργεια μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής.

   

Υποστήριξη

 • Για  υποστήριξη  σχετικά με την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη μπορείτε να απευθυνθείτε  στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας

 • ή συμπληρώστε και υποβάλετε την Φόρμα Επικοινωνίας. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παρακαλούμε στο Θέμα επιλέξτε «eBanking»