Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε., www.chaniabank.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, με οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. και οι εταιρείες του ομίλου της (η “Τράπεζα Χανίων”) δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.

H Τράπεζα Χανίων δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν. Η επίσκεψη στο www.chaniabank.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που δημοσιεύονται εδώ.

H Τράπεζα Χανίων, εφαρμόζει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το N. 2472/97 όπως ισχύει και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.