09/07/2023

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

Νέες προοπτικές και προκλήσεις για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανοίγει η απόφαση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για την μετατροπή του οργανισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η διαδικασία μετατροπής απαιτεί σχετικές εγκρίσεις και παρακολούθηση των αναγκαίων διαδικασιών από τους αρμόδιους εποπτικούς και ελεγκτικούς φορείς. Η τράπεζα αναμένεται να συνεργαστεί με νομικούς συμβούλους ειδικούς σε επιχειρηματικές μετατροπές προκειμένου να διευθετήσει τη νομική της θέση, να καταρτίσει τα απαραίτητα έγγραφα και να συμμορφωθεί με τις οριζόμενες διαδικασίες.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, αποτελεί ορόσημο. Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Τράπεζας σε ΑΕ, μετά και την εξουσιοδότηση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο από τους μεριδιούχους για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων ενεργειών που προβλέπονται στον σχετικό μετασχηματισμό. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο στην Τράπεζα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεχίσει να υποστηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συμβάλει σημαντικά στην ευημερία και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Η τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνεταιρισμού στα Χανιά και κατά την διάρκεια αυτής συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν εκτός από την μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, την αύξηση των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού ύψους έως 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων, με τελική τιμή διάθεσης η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Νεα

Δελτίο Τύπου
16/05/2024
«Green School by Τράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/04/2024
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
24/01/2024
Προσπάθειες απάτης μέσω απατηλής σελίδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2023
«Green School byΤράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/09/2023
Η ηθική τραπεζική ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/07/2023
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
15/06/2023
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/05/2023
Νέα στήριξη στους δανειολήπτες από την Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
08/05/2023
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Green School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ