Τι είναι το Μηνιαίο Εισόδημα Online

Πρόκειται για την online έκδοση του προϊόντος «Μηνιαίο Εισόδημα». Μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού (π.χ. ταμιευτηρίου).

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ταχύτητα και ευκολία χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στο κατάστημα.

  • Τα επιτόκια ποικίλουν και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της κατάθεσης.

  • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από 5.000€ έως 200.000€

  • Καταβολή τόκων κάθε μήνα.

Προϋποθέσεις

Για να ανοίξετε την προθεσμιακή κατάθεση Μηνιαίο Εισόδημα Online θα πρέπει:

  • Να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας Chania eBanking

  • Να διαθέτετε καταθετικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα μεταφερθεί το κεφάλαιο για το άνοιγμα της προθεσμιακής κατάθεσης.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συχνές ερωτήσεις

To επιτόκιο είναι σταθερό και αναφέρεται στον πίνακα επιτοκίων της Τράπεζας. Δείτε τα επιτόκια εδώ

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας ζητηθεί να επιλέξετε λογαριασμό απόδοσης των τόκων. Οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού απόδοσης των τόκων μπορούν να οριστούν συνδικαιούχοι της προθεσμιακής Μηνιαίο Εισόδημα Online. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει και την ευθύνη ενημέρωσης των συνδικαιούχων για τη συμμετοχή τους στην προθεσμιακή κατάθεση.

Πρόωρο κλείσιμο της κατάθεσης είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον μεταβείτε σε κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας.