Τι είναι η προθεσμιακή κατάθεση Εξαρχής

Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12  μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Διάρκεια: από 3 έως 12 μήνες

  • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 5.000€

  • Προκαταβολή τόκων από την ημέρα έναρξης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

  • Βεβαίωση εργοδότη, εάν είστε μισθωτός

  • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.

Εξαρχής

Διαφημιστικό Φυλλάδιο