Τι είναι ο Παραγωγικός Λογαριασμός (Δικαιωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ)

Πρόκειται για ειδική κατηγορία των λογαριασμών ταμιευτηρίου, καθότι παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και πελάτες μας, αυτόματης πίστωσης των αγροτικών τους ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενισχυτικού ποσού, το οποίο αφορά στην αγροτική παραγωγή.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Άνοιγμα λογαριασμού με χορήγηση βιβλιαρίου

 • Άνοιγμα λογαριασμού με οποιοδήποτε ποσό

 • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του Ευρώ

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο, σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου

 • Δωρεάν βιβλιάριο καταθέσεων για άμεση εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας

 • Άμεση ρευστότητα χωρίς χρονικό περιορισμό

 • Άμεση διαθεσιμότητα, αυθημερόν της πίστωσης του λογαριασμού

Πρόσθετα οφέλη & Εξυπηρέτηση

 • Δυνατότητα εκτέλεσης εμβασμάτων, καθώς και πάγιων εντολών για τακτικές πληρωμές

 • Μηδενικά Έξοδα Διαχείρισης ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών, το ποσό της συναλλαγής ή το υπόλοιπο του λογαριασμού

 • Συναλλαγές μέσω eBanking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Βεβαίωση εργοδότη, εάν είστε μισθωτός

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.