30/11/2020

Ανακοίνωση αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Σε εφαρμογή της περ. 1.α) του αρ. 35 /ν. 4753(ΦΕΚ Α’ 227/18.11.2020), αναστέλλονται από 18/11/2020 έως 31/12/2020 κατά 75 ημέρες οι προθεσμίες λήξης /εμφάνισης /πληρωμής επιταγών/συναλλαγματικών, εκδοτών/αποδεκτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19 .

Οι υπόχρεοι προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης του  αρ. 35 /ν. 4753(ΦΕΚ Α’ 227/18.11.2020) και να δηλώσουν τα αξιόγραφα που δεν επιθυμούν να πληρώσουν και αφορούν αποκλειστικά το διάστημα 18/11/2020 έως 31/12/2020,  θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική δήλωση και να την παραδώσουν στα καταστήματα της Τράπεζας μας έως και την 7η Δεκεμβρίου 2020.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.

Από την 8η Δεκεμβρίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Τη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε: (α) Στην ιστοσελίδα  της Τράπεζας, www.chaniabank.gr (β) με αποστολή μέσω fax ή e-mail , μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Κατάστημα συνεργασίας σας (γ) σε  φυσική μορφή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζάς μας.

Αφού συμπληρώσετε με προσοχή τη δήλωση με τα στοιχεία των αξιογράφων για τα οποία υποβάλετε δήλωση αναστολής πληρωμής/εμφάνισης και την υπογράψετε, (ο νόμιμος εκπρόσωπος εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο με τη σφραγίδα της εταιρίας), οφείλετε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2020, να την παραδώσετε στο Κατάστημα συνεργασίας σας ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας σε φυσική μορφή ,είτε μέσω email ή fax. Εναλλακτικά μπορείτε να την αποστείλετε μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mdiaxeirisispistodotiseon@chaniabank.gr είτε fax στο 2821025597.

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή  στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας.

 

 

Νεα

Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
22/12/2021
Η Τράπεζα Χανίων ενισχύει κοινωνικές δομές τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
10/12/2021
Διπλή διάκριση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ