Έχετε Σκάφος Αναψυχής; Χρειάζεστε ασφάλεια!

Ανακαλύψτε τα πακέτα ασφάλισης που προσφέρονται ώστε να ανταποκριθείτε στην υποχρεωτική, ασφάλιση των σκαφών αναψυχής.

Σύμφωνα με το ν. 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Συγκεκριμένα, η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών καθώς και άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα.

Μέσα από τα ποικίλα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτουμε, εξασφαλίζουμε  για εσάς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών αναψυχής, καλύπτοντας από τις βασικότερες (και υποχρεωτικές) έως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες. Διαλέξτε το δικό σας πακέτο καλύψεων το οποίο σας εξασφαλίζει από τους κινδύνους που απειλούν τόσο το ίδιο το σκάφος σας όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφάλιση του σκάφους σας και να λάβετε εξατομικευμένη προσφορά σύμφωνα με ανάγκες σας, συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφαλιστικά προϊόντα