Μεριμνούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Φροντίζουμε ώστε οι εγκαταστάσεις μας να πληρούν τους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης και επιδιώκουμε τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και πετρελαίου θέρμανσης.

Ενισχύουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και άλλων υλικών μέσω της απόρριψής τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ, καθώς έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα της Τράπεζας κάδοι συλλογής μπαταριών στους οποίους υπάλληλοι, συνεργάτες και πελάτες της Τράπεζας μπορούν να φέρουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους.

Λαμβάνουμε μέρος στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF «Η ώρα της Γης» ενάντια στην κλιματική αλλαγή, στέλνοντας έτσι το δικό μας συμβολικό μήνυμα ενάντια στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη.

Φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωση του προσωπικού μας για περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την ανάπτυξη της οικολογικής του συνείδησης.