Είσπραξη συναλλαγματικών  & Κατάθεση Επιταγών

Σας προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις εμπορικές σας συναλλαγές

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνει υπηρεσίες όπως:

  • Είσπραξη συναλλαγματικών που εκδίδει ή οπισθογραφεί η επιχείρησή σας
  • Κατάθεση επιταγών για την είσπραξη των απαιτήσεών σας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα Κατάστημά μας.