Δείτε εδώ την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δείτε εδώ την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Συνεταίρων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, τα οποία απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, παρακαλούμε κατεβάστε την Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Προσωπικών Δεδομένων από εδώ και αποστείλετέ την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας στο email dpo@chaniabank.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας στο email dpo@chaniabank.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.