Χρηματοδότηση επενδύσεων ενταγμένες σε Αναπτυξιακά προγράμματα, ΕΣΠΑ, ΕΦΕΠΑΕ

Υλοποιήστε τα επενδυτικά σας σχέδια που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα μέσω του ΕΦΕΠΑΕ κλπ.) με τη βοήθεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Δίπλα στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τα επενδυτικά σας σχέδια

Υπηρεσίες ενημέρωσης, αλλά και χορηγήσεις

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, υποστηρίζοντας τα επενδυτικά σας σχέδια που έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης, όπως:

  • ΕΣΠΑ
  • Αναπτυξιακός Νόμος
  • Προγράμματα ΕΦΕΠΑΕ κ.ά.

Σας παρέχουμε υπηρεσίες ενημέρωσης, μέσω εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε σωστά την επένδυσή σας.
Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε με:

  • Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο παγίων εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σας σχεδίου.
    Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τα Δάνεια Παγίων που προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
  • Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης που δικαιούστε από το πρόγραμμα ενίσχυσης που έχετε ενταχθεί σε ποσοστό 80%, με αντίστοιχη εκχώρηση της απαίτησής σας από το Δημόσιο.
  • Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής για λήψη προκαταβολής τμήματος της επιχορήγησης, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης.

 

Ενημερωτικά video χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων