Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εξυπηρετεί τη μισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησής σας και σας απαλλάσσει από περιττά βάρη εξυπηρέτησης λογαριασμών. Μέσω της σύμβασης διεξαγωγής δοσοληψιών (μεταξύ της Τράπεζάς μας και της επιχείρησής σας) οι εργαζόμενοί πιστώνονται το μισθό τους σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μισθοδοσίας (ταμιευτήριο ή τρεχούμενο), με προνομιακό επιτόκιο.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση και τους εργαζομένους:

  • Αποφυγή παραλείψεων ή λαθών
  • Ταχύτητα και ακρίβεια τήρησης ημερομηνιών
  • Ασφάλεια, πίστωση λογαριασμών και αποφυγή άσκοπης διακίνησης μετρητών
  • Απαλλαγή από χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου
  • Αξιοποίηση εργασιακού χρόνου σε άλλα αντικείμενα
  • Ανέξοδη ενημέρωση κίνησης του λογαριασμού της εταιρίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο
  • Προνομιακό επιτόκιο λογαριασμού πίστωσης μισθοδοσίας προς κάθε εργαζόμενο
  • Προνομιακοί όροι σε παρεχόμενα τραπεζικά προϊόντα, κατά περίπτωση

Επισκεφθείτε το Κατάστημα που συνεργάζεστε ή πρόκειται να συνεργαστείτε και ενημερωθείτε σχετικά.