Τι είναι το Μηνιαίο Εισόδημα

Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού  (π.χ. όψεως).

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Τα επιτόκια ποικίλουν και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης

  • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από 5.000€ έως >1.000.000€

  • Το κεφάλαιο της προθεσμιακής κατάθεσης είναι διαθέσιμο σε κάθε μηνιαία επέτειο της προθεσμίας χωρίς καμία επιβάρυνση

  • Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε πρόωρη ανάληψη σε άλλη χρονική στιγμή, επιβαρύνεστε με μια ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

  • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

  • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

  • Έναρξη Εργασιών

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.